KEHU-nyhetsbrev 5/2018

Idédag om nya system i biblioteksarbetet 15.11
Dickursby bibliotek, Vanda

Vilka tekniska lösningar finns det till exempel för samlingshantering och flytande samlingar? Hur tas nätbetalning i bruk i Finna? Intressanta fallstudier från biblioteken i Helsingfors, Jyväskylä och Träskända.

Virva Nousiainen-Hiiri, chef för material- och metadataenheten vid Helsingfors stadsbibliotek, berättar om ett projekt som gäller flytande samlingar och logistik. Helsingfors har som en del av projektet skaffat Intelligent Material Management System (IMMS), som utnyttjar artificiell intelligens. Bibliotekarie Viljami Marjomäki berättar hur de har utnyttjat verktyget CollectionHQ i beståndsförvaltningen i Jyväskylä. Informatiker Antti Hyväri berättar hur man i biblioteket i Träskända löst frågor kring beståndsarbete utgående från data som fås ur bibliotekssystemet Aurora.

Projektchef Kirsi Launomaa från Statskontoret, Ville Karjalainen från Paytrail, Timo Kärkkäinen från CPU och Ere Maijala från Nationalbibliotekets Finna-byrå samt Antti Hyväri från Träskända bibliotek belyser hur nätbetalning tas i bruk.

Utbildningsdagen är avsedd för folk som jobbar med IT på bibliotek i Nyland. På eftermiddagen kan man nätverka och bilda en samarbetsgrupp för IT-folk i Nyland.

Utbildningsdagen hålls på finska.

Anmäl dig senast måndagen den 12 november på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/6146818225FF1E0C.

Du kan följa förmiddagens presentationer även på distans på adressen https://kirjasto.adobeconnect.com/porvoo.

> Uusia järjestelmiä kirjastotyössä -ideapäivä

Tilläggsinformation: Leila Juusola

 

Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande 22.11
Böle bibliotek, Helsingfors

Under utbildningsdagen presenteras olika sätt att väcka läslust bland vuxna. Hur smakar en litteraturfrukost? Hur startar man ett novellkafé? Vilka storyn är populärast i berättelsekaraoke? På inspirationsturnéns agenda står även läsecirklar, film- och bokklubbar, ordverkstäder och podcaster.

Inspirationsdagen på svenska ordnas tillsammans med biblioteken med regionalt utvecklingsuppdrag i Borgå, Vasa och Åbo samt regionförvaltningsverket.

Anmäl dig senast fredagen den 16 november på adressen https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/eeca1e7f-2ced-4ecf-b699-e3f5721a8012?displayId=Fin1614536.

> Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande

Tilläggsinformation: Karoline Berg, Helsingfors stadsbibliotek, 040 334 9591

 

Utbildningsprogram i pedagogiskt biblioteksarbete

Esbo stadsbibliotek ordnar tillsammans med sina samarbetspartner ett utbildningsprogram i pedagogiskt biblioteksarbete som är avsett för personer som jobbar med vuxna på allmänna bibliotek i Nyland. Teman i utbildningen är bland annat handledning i färdigheter som behövs i informationssamhället, att berätta om innehåll, att stödja de vuxnas läskunskap och -hobby, mediefostran och att främja informationskompetens samt hur man beaktar dem som behöver extrastöd.

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Den består av åtta närstudiedagar och utvecklingsuppgifter som berör deltagarens eget arbete och som bidrar till att lärdomarna tas i bruk även bredare i det dagliga arbetet på biblioteken. Närstudiedagarna hålls för det mesta i huvudstadsregionen.

Det finns ett begränsat antal platser i utbildningen. Sök till utbildningen senast fredagen den 30 november på adressen https://my.surveypal.com/Pedagogisen-kirjastotyon-koulutusohjelma.

> Läs mera om utbildningsprogrammet

Tilläggsinformation: planerare Jaakko Tiinanen, 043 825 4847

 

Läsrörelsen i skolan

Den nationella Läsrörelsen är mer än bara en hashtag #lasrorelsen på sociala medier. Den första punkten av Läsrörelsens riktlinjer ”Vi inspirerar barn och unga till att läsa” har utvecklats till projektet Läsrörelsen i skolan som sköts av Läscentrum. I projektet ska barns och ungas favorit-youtuber, -skådespelare och -artister samt -författare sporra barn och unga till att läsa i tjugo lågstadieskolor och tjugo högstadier under läsåret. På webbplatsen för Läsrörelsen i skolan finns videor, uppgiftstips för olika klasser (också för yrkesskolor!) och fakta om läsning. Kolla in!

> Läsrörelsen i skolan

 

Andra utbildningar i höst samt första utbildningen nästa år

FULLBOKAD 29.11 Kundbetjäningsdag i Borgå: Haasteelliset kohtaamiset kirjastossa – avaimia asiakaspalveluun Porvoossa

Du kan anmäla dig till en reservplats. Eventuella lediga platser delas ut enligt anmälningsordning.

Bekanta dig med programmet på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/haasteelliset-kohtaamiset-kirjastossa-avaimia-asiakaspalveluun-29-11-porvoossa/.

3.12 Kommunicerande biblioteksrum i Kervo

Hur skapar man ett kommunicerande biblioteksrum? Vilka visuella knep kan man använda för att vägleda besökare? Hur skapar man en positiv upplevelse som får kunden att återvända till biblioteket?

Den här utbildningsdagen är för dig som vill ha konkreta tips på hur en attraktiv biblioteksmiljö skapas. Susanne Nyholm, expert på visuell marknadsföring och lärare i visuellt säljarbete, ger en rejäl dos information om hur kommersiella aktörer tänker då de vill förbättra kundupplevelsen i sina lokaler och öka försäljningen.

På eftermiddagen berättar tillgänglighetsexperten, arkitekt SAFA Sati Wäre-Åkerblom, om vad man i bibliotekslokalerna ska ta hänsyn till för att göra dem fysiskt tillgängliga. Vi diskuterar även praktiska exempel.

Utbildningsdagen hålls på finska.

Utbildningsdagen finns på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/toimiva-ja-kutsuva-kirjasto-kaikille/.

12.12 Nylands biblioteksdag i Helsingfors

Vad är scifi och vad är sant? Hur ser vår värld ut om tio år? Nylands biblioteksdag fylls med disruption och megatrender när uppfinnaren, kompositören och företagaren Perttu Pölönen äntrar scenen. Pölönen har prisbelönats på Slush och i den största forskningstävlingen för unga i Europa. Med första pris.

På Nylands biblioteksdag ska vi tillsammans även identifiera och tackla de utmaningar och möjligheter som är gemensamma för våra bibliotek. Som facilitator för dagen har vi biblioteksbranschens mångkampare Päivi Jokitalo.

Utbildningsdagen finns på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/uudenmaan-kirjastopaiva-12-12-2018/.

10.1.2019 Verbal Judo 1: Behärska utmanade kundsituationer med hjälp av växelverkan

Allmänna bibliotek besöks av en mångfald människor ur olika samhällsklasser och det går inte att undvika utmanande kundsituationer. Det som förenar olika utmanande situationer är oftast kundens stormande känslotillstånd. De flesta sådana situationer kan behärskas med hjälp av rätt slags växelverkan och attityd samt genom att lugna ner situationen eller motparten med hjälp av kommunikation, empati, ordval och olika sätt att lyssna. Utbildningen ger dig redskap för att behärska utmanande kundsituationer.

Utbildningsdagen hålls på finska.

Bekanta dig med utbildningen på adressen https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/koulutus-ja-seminaarit/puhe-judo-1-haastavien-asiakastilanteiden?language_content_entity=fi

No Comments

Post A Comment