KEHU-nyhetsbrev 4/2018

12.10.2018

Djupdykning i AV-teknikens grunder i Helsingfors 24.10.

Har ni behov att borsta av AV-kunnandet på ert bibliotek? Vem skulle ha behov av att veta mera om AV-teknik? Nu erbjuds en ypperlig möjlighet att lära sig mera om ämnet!

Nylands allmänna bibliotek har 10 platser till Avita ry: s utbildning Johdanto AV-tekniikkaan. Utbildningen är en omfattande inledning i AV-teknikens underbara värld. På denna utbildning erbjuds en gedigen uppsättning baskunskap om hur AV-system fungerar och om den teknik som används i branschen. På kursen bekantar vi oss med ljud, bild och belysningssystem och får en god allmänbild av AV-branschen. Utbildningen är finskspråkig.

Anmäl dig till utbildningen senast måndag 15.10 på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/EE8316FF9F656C25.

Om över 10 personer anmäler sig fördelas platserna så att minst en från varje nätverk deltar. Deltagandet är gratis. Arbetsgivaren står för resekostnaderna och dagtraktamenten.

Tilläggsinformation: Leila Juusola

 

Webbinarium 17.10 kl. 9.15-9.45: Nyland i ljuset av de allmänna bibliotekens användarenkät

Är det fortfarande på din to-do lista att bekanta dig med de allmänna bibliotekens användarenkät? Oroa dig inte! Ake Borgå vaskar fram svaren för Nylands del och presenterar resultaten på ett webbinarium onsdagen den 17 oktober kl. 9.15-9.45.

Ingen förhandsanmälning krävs. Klicka dig med på adressen https://kirjasto.adobeconnect.com/porvoo.

Webbinariet inspelas och kan ses senare.

Bekanta dig med Adobe Connect instruktionerna ifall de inte redan är bekanta.

Tilläggsinformation: Jan Nyström

 

Innostetaan yhdessä lukemaan – barn och ungdomsbiblioteksdag i Kyrkslätt 30.10.

Utbildningsdagen i Kyrkslätt erbjuder en imponerande arsenal med verktyg för att öka läslusten bland barn och unga. På programmet t.ex.

  • Läsväskan, sajten som sporrar barn till läsning i Pargas
  • aARre-informationssökningspelet som drar nytta av AR-teknik
  • Tehdään juttu kirjastossa – verkstad med fokus på tidningar och informationssökning
  • Sätt att liva upp bokprat

 

Bekanta dig med utbildningsdagens hela program på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/sv/innostetaan-yhdessa-lukemaan-30-10-i-kyrkslatt/

 

Anmäl dig senast 24.10 på https://link.webropolsurveys.com/S/1E09C800F50D7FE3.

Tilläggsinformation: Anne Suvanto

 

Utbildningsprogram i pedagogiskt biblioteksarbete

Esbo stadsbibliotek ordnar tillsammans med sina samarbetspartner ett utbildningsprogram i pedagogiskt biblioteksarbete som är avsett för personer som jobbar med vuxna på ett allmänt bibliotek i Nyland. Teman i utbildningen är bland annat handledning i färdigheter som behövs i informationssamhället, att berätta om innehåll, att stödja de vuxnas läskunskap och -hobby, mediefostran och att främja informationskompetens samt hur man beaktar dem som behöver extrastöd.

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Den består av åtta närdagar och utvecklingsuppgifter som berör deltagarens eget arbete och som bidrar till att lärdomarna tas i bruk även bredare i det dagliga arbetet på biblioteken. Närdagarna hålls för det mesta i huvudstadsregionen.

Det finns ett begränsat antal platser i utbildningen. Sök till utbildningen senast fredagen den 30 november på adressen https://my.surveypal.com/Pedagogisen-kirjastotyon-koulutusohjelma.

Utbildningsprogrammet är en del av projektet ”Ohjaus & opastus työn keskiöön – uusmaalaisen kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen”. Projektet finansieras av Regionalförvaltningsverket i Södra Finland. I projektet ingår även enskilda skräddarsydda utbildningsdagar. Om dessa informerar vi senare. En av dessa utbildningsdagar ordnas på svenska. Annars hålls utbildningsprogrammet på finska.

> Läs mera om utbildningsprogrammet
https://uudenmaankirjastot.fi/sv/utbildningsprogram-i-pedagogiskt-biblioteksarbete

Tilläggsinformation: planerare Jaakko Tiinanen, 043 825 4847

 

#läsrörelsen #lukuliike
Vi arbetar tillsammans för att stödja läskunnigheten och läslusten

Läsrörelsen utmanar finländarna att sprida läslust och att se till att alla barn och unga kan läsa tillräckligt bra. Vi öppnar en bok. Vi talar om läskunnighet. Vi läser högt för barn. Vi erbjuder unga något att läsa. Vi gör läsandet till en folkrörelse.

Bakgrunden till Läsrörelsen är Läskunnighetsforumet, som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet och som i september publicerade sina förslag för utvecklandet av läskunnigheten och läslusten.

> Riktlinjerna för utvecklandet av barns och ungas läskunnighet (pdf)

> Läsrörelsen

 

Andra utbildningar i höst

31.10 Webbinarium om äppelhyllan

Vad är en äppelhylla? Hurdana böcker ska man sätta i äppelhyllan? För vem är äppelhyllan avsedd? Svaren till dessa och andra äppelfrågor får du i vårt webbinarium onsdagen den 31 oktober kl. 14–14.30. Experter från Uleåborgs och Ekenäs bibliotek berättar om sina äppelhyllor och svarar på deltagarnas frågor. Ingen anmälan behövs för webbinariet. Klicka dig med på adressen https://kirjasto.adobeconnect.com/porvoo.

15.11 Nya system i biblioteksarbetet – Vanda, Dickursby bibliotek

kokoelmien hallinnan ja kellutuksen tueksi

Vilka tekniska lösningar finns det till exempel för samlingshantering och flytande samlingar? Hur tas nätbetalning i bruk i Finna? Intressanta fallstudier från biblioteken i Helsingfors, Jyväskylä och Träskända. Läs mera om dagens program på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/kokoelmatyon-ideapaiva/.

22.11 Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande i Helsingfors

Under utbildningsdagen presenteras olika sätt att väcka läslust bland vuxna. Program och anmälan publiceras senare i höst. En inspirationsdag på svenska om litteraturprogram och bokprat för vuxna ordnas tillsammans med Vasa och Åbo samt regionförvaltningsverket.  Du kan anmäla dig på adressen https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/eeca1e7f-2ced-4ecf-b699-e3f5721a8012?displayId=Fin1614536.

FULLBOKAD 29.11 Kundbetjäningsdag i Borgå: Haasteelliset kohtaamiset kirjastossa – avaimia asiakaspalveluun Porvoossa

Du kan anmäla dig till en reservplats. Eventuella lediga platser delas ut enligt anmälningsordning.

Bekanta dig med programmet på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/haasteelliset-kohtaamiset-kirjastossa-avaimia-asiakaspalveluun-29-11-porvoossa/.

3.12 Ett välfungerande och lockande bibliotek till alla – Kervo stadsbibliotek

Susanne Nyholm, expert på visuell marknadsföring, ger en rejäl dos information om hur kommersiella aktörer tänker då de vill förbättra kundupplevelsen i sina lokaler och öka försäljningen. Vad kan bibliotek lära av detta? Tillgängliga lokaler gynnar alla. Invalidförbundets tillgänglighetsexpert berättar hur man på bibliotek beaktar tillgänglighet. Utbildningsdagen finns på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/toimiva-ja-kutsuva-kirjasto-kaikille/.

12.12 Nylands biblioteksdag i Helsingfors

Vad är scifi och vad är sant? Hur ser vår värld ut om tio år? Nylands biblioteksdag fylls med disruption och megatrender när uppfinnaren, kompositören och företagaren Perttu Pölönen äntrar scenen. Pölönen har prisbelönats på Slush och i den största forskningstävlingen för unga i Europa. Med första pris.

På Nylands biblioteksdag ska vi tillsammans även identifiera och tackla de utmaningar och möjligheter som är gemensamma för våra bibliotek. Som facilitator för dagen har vi biblioteksbranschens mångkampare Päivi Jokitalo.

Programmet publiceras senast i slutet av oktober. Du kan anmäla dig till evenemanget redan nu på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/0356D8CA64CBFAF9.

No Comments

Post A Comment