KEHU-nyhetsbrev 3/2020

KEHU-nyhetsbrev 3/2020

Marsmånadens nyhetsbrev är fylld med distans! Pä nätet ordnar vi AKE-kaffepauser om olika teman. Dela med dig dina bästa tips och idéer on hur vi smidigt kan fortsätta biblioteksarbetet under undantagsförhållandena. En digikurs med flera delar sänds i rask takt på nåtet. Litteraturwebbinarier ordnas. I nyhetsbrevet finns det även massvis med länkar till olika webbplatser med självstudiematerial och kulturinnehållet på webben.

> Läs KEHU-nyhetsbrev 3/2020

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.