KEHU-nyhetsbrev 3/2018

17.9.2018

Webbinarium om arbetstagarutbyten på torsdag 20.9 kl. 12–13

Ämnet för vårt första webbinarium är arbetstagarutbytesprogrammet Omväxling förnöjer. Vad är arbetstagarutbyte? Hur genomförs det? Vad bör man beakta i det bibliotek arbetstagaren kommer från? Eller i det mottagande biblioteket? Är det roligt att jobba på ett annat bibliotek? Var det värt besväret? Som experter har vi bibliotekarierna Tiina Rajala från Borgå och Päivi Toivonen från Sibbo. Tf. chef för bibliotekstjänster Kaisa Tolonen belyser ämnet ur mottagarbibliotekets synvinkel.

Ingen anmälan behövs för webbinariet. Klicka dig med på adressen https://kirjasto.adobeconnect.com/porvoo.

Det går att titta på inspelningen av webbinariet senare, om du inte kan följa med själva sändningen.

Bekanta dig med instruktionerna om hur man använder Adobe Connect om du inte känner till programmet från förut.

> Så här deltar du i en distanssändning

> Omväxling förnöjer-webbinariet

 

Vad frågar kunderna?

Esbo stadsbibliotek bestämde sig för att ta reda på vilka frågor kunderna ställer dem, hur stor andel av frågorna som gäller digistöd och hur ofta de lyckas hjälpa kunderna. I kundbetjäningen samlar man in frågorna med hjälp av en behändig nätenkät. Resultaten utnyttjas i planeringen av digistöd på biblioteket och i planeringen av personalutbildningar.

Nu kan även du utnyttja Esbos lysande frågeset i ditt eget bibliotek! Frågorna är på finska.

> Aineistopankki: Mitä meiltä kysytään? -kyselylomake

 

Projektrapport: Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa
(”Briljans i multilitteracitet på små bibliotek i Östra Nyland”)

Bekanta dig med hur man finslipade samarbetet mellan östnyländska små bibliotek och skolor. I ett samprojekt mellan biblioteken i Askola, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Pukkila testades 14 olika arbetsmetoder i låg- och högstadier av en pedagogisk informatiker. Bokprat hör till grundstenarna när det gäller samarbete mellan bibliotek och skolor. För att krydda relationen lönar det sig att pröva på något nytt!

”Tveka inte med att använda arbetsmetoderna, även om det finns en risk att de misslyckas. Misstag är den viktigaste inlärningserfarenheten.”
Pedagogiska informatikern Sanna Siltanen

Rapporten är på finska.

> Aineistopankki: Monilukutaituruutta Itä-uudenmaan pienissä kirjastoissa

 

Utbildningar i höst

30.10 Barn- och ungdomsbiblioteksdag i Kyrkslätt: Innostetaan yhdessä lukemaan

Vad kan man göra hemma, i skolan och på bibliotek eller med samarbetspartners för att öka barnens och ungdomarnas läslust?

Bekanta dig med utbildningsdagens program på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/sv/innostetaan-yhdessa-lukemaan-30-10-i-kyrkslatt/.

22.11 Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande i Helsingfors

Under utbildningsdagen presenteras olika sätt att väcka läslust bland vuxna. Program och anmälan publiceras senare i höst. En inspirationsdag på svenska om litteraturprogram och bokprat för vuxna ordnas tillsammans med Vasa och Åbo samt regionförvaltningsverket.

29.11 Kundbetjäningsdag i Borgå: Haasteelliset kohtaamiset kirjastossa – avaimia asiakaspalveluun Porvoossa

Hur ska man bemöta utmanande kunder och hotfulla situationer i kundbetjäning på bibliotek? Kan personalen förbereda sig på förhand? Kom och hämta tips och råd för utmanande kundbemötanden!

Bekanta dig med programmet (på finska) på adressen http://uudenmaankirjastot.fi/haasteelliset-kohtaamiset-kirjastossa-avaimia-asiakaspalveluun-29-11-porvoossa/.

12.12 Nylands biblioteksdag i Helsingfors

På Nylands biblioteksdag granskar vi noggrant färska rapporter om hur basservicen har förverkligats inom biblioteksväsendet och den riksomfattande användarenkäten för allmänna bibliotek. Vilka saker kräver korrigering? Vi ska tackla utmaningarna tillsammans med Päivi Jokitalo som facilitator. Program och anmälan publiceras senare i höst.

 

Man får ringa och skicka e-post åt oss!

Har du frågor, utbildningsidéer och/eller -önskemål? Ta kontakt!

Jan Nyström
serviceförman
jan.nystrom@porvoo.fi
040 596 0592

Leila Juusola
informatiker
leila.juusola@porvoo.fi
040 676 1456

Anne Suvanto
informatiker
anne.suvanto@porvoo.fi
040 663 7588

No Comments

Post A Comment