KEHU-nyhetsbrev 1/2018

28.6.2018

Regionala utvecklingsuppdraget i Nyland

Borgå stadsbibliotek är ett av de nio biblioteken som sedan början av året har haft ett regionalt utvecklingsuppdrag. Utvecklingsarbetet i Borgå startade på allvar i juni när serviceförman Jan Nyström och informatikerna Leila Juusola och Anne Suvanto startade i sina uppgifter.

Till Jans uppgifter hör speciellt att vara i kontakt med allmänna bibliotek i Nyland och andra bibliotek med regionalt utvecklingsuppdrag samt med Regionalförvaltningsverket och att planera utvecklingsverksamheten. Innan han kom till Borgå jobbade han på Mörskoms och Pukkilas bibliotek.

Anne sköter kommunikationsärenden, vilket passar ju henne perfekt eftersom hon tidigare jobbade som informatör i mediebranschen. Annes hjärta slår extrahårt för barn- och ungdomsbiblioteksarbete.

Leila ser till att vi kan sända en del av kurserna via nätet till dem, som inte kan komma på plats. Leila har arbetserfarenhet både från allmänna och högskolebibliotek.

Tillsammans med biblioteken ska vi planera och organisera utbildningar för hela bibliotekspersonalen i Nylands region. Dessutom vill vi verka för att skapa inspirerande möten mellan människor, färdigheter och kunskap.

 

Vi blir bekanta och samlar kunskap

Som stöd för planering behövs det information. Vårt mål är att besöka alla Nylands kommuner under sommaren och hösten för att bekanta oss med människorna och samla information.

De första studiebesöken har redan gjorts och vi har träffat underbara bibliotekstyper och samlat massor av nyttig information.

 

Höstterminens utbildningar

Höstterminen startar med den populära litteraturutbildningen Kirjallisuutta, kyllä kiitos! på Lojo bibliotek 18.9. På förmiddagen presenterar läsrådgivaren och litteraturutbildaren Marika Helovuo förra årets skönlitterära pärlor samt facklitteratur. På eftermiddagen har man möjlighet att bokprata med kollegerna och dagen avslutas med Yles Anna Dönsbergs presentation av nya intressanta böcker på svenska.

I slutet av oktober 30.10 är barn- och ungdomsbiblioteksarbete i fokus. Temat kommer att vara främjandet av läsande samt skol- och annan samarbete. Utbildningen hålls i Kyrkslätt.

Biblioteken med regional utvecklingsuppdrag i Åbo, Vasa och Borgå samt regionförvaltningsverket ordnar en gemensam svenskspråkig fortbildningshelhet om bokprat för vuxna och saker man kan göra för att få vuxna att läsa. En fortbildningsdag om ämnet kommer att ordnas i Helsingfors, Åbo och Vasa. Datumet för utbildningen i Helsingfors är 22.11.

 

Vad då för KEHU?

KEHU är en förkortning av orden KEHittämistehtävä ja Utvecklingsuppdrag. Kehu är ett uttryck för beröm, tack och uppskattning på finska. Som en del av utvecklingsuppdraget vill vi lyfta fram och ge beröm för bästa servicen och kunnandet i varje bibliotek. Senare på sommaren startar webbplatsen Nylands bibliotek och där är det meningen att utan hämningar skryta om saker de nyländska biblioteken är speciellt bra på. Låt oss skicka det goda vidare och göra alla medvetna om goda förfaranden.

 

KEHU-ryhmä på Facebook

Vi har grundat en grupp som heter KEHU-ryhmä på Facebook. Det är en diskussionsgrupp för personalen på Nylands allmänna bibliotek. I gruppen kan du bekanta dig med kolleger, diskutera om biblioteksarbetets nya vindar, planera verksamhet, berätta om vad som händer i ert bibliotek och förstås ge beröm åt kompisen!

Kom med!

> https://www.facebook.com/groups/176070306397452/

 

Man får ringa och skicka e-post åt oss!

Har du frågor, utbildningsidéer och/eller -önskemål? Ta kontakt!

Jan Nyström
serviceförman
jan.nystrom@porvoo.fi
040 596 0592

Leila Juusola
informatiker
leila.juusola@porvoo.fi
040 676 1456

Anne Suvanto
informatiker
anne.suvanto@porvoo.fi
040 663 7588

No Comments

Post A Comment