Omväxling förnöjer! – nu far vi!

Vi ska starta Omväxling förnöjer – arbetstagarutbyten på nytt.
Bekanta sig med ett annat bibliotek och dess service.
Skapa nya kontakter, samarbetsmetoder och utbyt tankar med andra biblioteksanställda i Nyland.

Det finns olika alternativ:

  • skaffa nya idéer, metoder och inspiration till det egna arbetet och den egna arbetsgemenskapen – benchmarking!
  • hitta och dela med sig av goda metoder
  • lär sig och dela speciala kunskaper
  • praktikera språk i tvåspråkiga bibliotek

Arbetstagarutbyten – hur går det till?

Hur går det till i praktiken? Vad borde man beakta?

Läs mera

Läs om andras erfarenheter

Läs om tidigare erfarenheter av utbyten i Omväxling förnöjer -bloggen.