Infografik om biblioteken i Nyland 2019

Infografik om biblioteken i Nyland 2019

Infografikbilden innehåller sifferinformation om Nylands bibliotek från året 2019. Det lönar mödan att bekanta sig med siffrorna. Antalet material förblev på samma nivå, men antalet besökare ökade markant. OBS. Bilden får användas!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.