Nyheter

  • KEHU-gänget är på grönbete huvudsakligen i juli. Leila Juusola har semester 15‒26.7. Jan Nyström har semester 15.7‒11.8. Anne Suvanto har semester 17.7‒20.8. KEHU-nyhetsbrevet kommer ut följande gång ...

  • Planeringen av digiprojektet för allmänna bibliotek är på gång i Nylands AKE-område. Utbildning som hör till projektet ordnas i respektive biblioteksnätverk. Projektets koordinator Leila Juusola komme...

  • 27Bibliotekscyklingen, som ordnades i Nyland för första gången, lyckades bra. I cyklingen deltog 23 cyklister, varav 17 deltog på alla tre dagarna. Bibliotekscyklisterna började sin resa på huvudbibli...

Utbildningar

KEHU-nyhetsbrev

  • I sommarens dubbelnummer återvänder vi till bibliotekscyklingen. I nyhetsbrevet skrivs det också om digiprojektet för bibliotek och om höstens utbildningar. Före det träffas vi på den nyländska biblio

  • I juninummret av nyhetsbrevet berättar vi bland annat om digiprojektet för allmänna bibliotek och bibliotekscykling. Sommarmötet för nyländska bibliotek hålls i slutet av augusti i Helsingfors. Hösten

  • Ämnen i detta nyhetsbrev är inlägget i AKEnda-bloggen: Vem leder ditt bibliotek? samt kommande utbildningar, förstås. Nätverket för barn- och ungdomsbibliotekarier träffas i Tölö bibliotek. För distan

AKEnda-bloggen

  • Kirjastot ovat yksi suurimpia esidigitaalisen ajan oppimisen ja osallisuuden innovaatioita. Varsinkin kirjastoalan ulkopuoliset tarkkailijat käsittävät usein digitalisaation uhaksi kirjastoille. Kirja

  • Helmikuussa Uudenmaan musiikkikirjastojen väkeä ja muita aiheesta kiinnostuneita kerääntyi Tikkurilan kirjastoon Ake-Porvoon järjestämään musiikkikirjastokoulutukseen. Olipa mukana myös etäkatsomot Va

  • Kuka istuu kirjaston johtajan pallilla? Oletko se sinä yläkerrassa toimistossasi erilaisten hallinnollisten atk- ohjelmien ja sähköpostitulvan lähes  7,25/5 orjuuttama tyyppi vai oletko se sinä, joka