Nyheter

  • Borgå stadsbibliotek har genomfört De allmänna bibliotekens digiprojekt inom Nylands region 2019-2020. Målet med projektet har varit att utveckla personalens kompetens och stärka en verksamhetsmodell ...

  • I årets sista nyhetsbrev berättar vi om kamratgruppsmentorskap och om nästa årets första KEHU-läsecirkel. Vi presenterar också visionen för det regionala utvecklingsuppdraget: jag kan, jag vågar, jag ...

  • I november har KEHU-läsecirkeln ett intressant ämne. Är förseningsavgifter ett nödvändigt ont? Ja eller ner? Därtill ordnas det utbildningar om nätets gratisverktyg och algoritmer. Utbildningsserien L...

Utbildningar

KEHU-nyhetsbrev

  • I årets sista nyhetsbrev berättar vi om kamratgruppsmentorskap och om nästa årets första KEHU-läsecirkel. Vi presenterar också visionen för det regionala utvecklingsuppdraget: jag kan, jag vågar, jag

  • I november har KEHU-läsecirkeln ett intressant ämne. Är förseningsavgifter ett nödvändigt ont? Ja eller ner? Därtill ordnas det utbildningar om nätets gratisverktyg och algoritmer. Utbildningsserien L

  • Oktobermånadens nyhetsbrev innehåller en massa utbildningar. Ännu hinner man anmäla sig till utbildningar som hålls nu i oktober. I november ordnar AKE Borgå nio utbildningar. Vi ses på Teams!

AKEnda-bloggen