Hej, det är jag som är Tiina!

Hej, det är jag som är Tiina!

Jag är Tiina Rajala och jag började i början av januari som AKE-informatiker i Borgå. Jag har jobbat länge på Borgå stadsbibliotek, bland annat med fackboksbeståndet, fjärrlån och kundbetjäning. Innan jag kom till Borgå fick jag en första kontakt med biblioteksvärlden i Metso i Tammerfors. Under de senaste åren har jag skött bibliotekets informationskanaler och till exempel lanserat ett eget nyhetsbrev för biblioteket. Dessutom har jag jobbat med att utveckla och marknadsföra nätbiblioteket och våra e-material.

En stor del av mitt arbete under de senaste åren har gällt ombyggnaden av huvudbiblioteket i Borgå. Där har jag varit med och sett till att kundorienteringen beaktas. Vi samlade information om användarnas behov bland annat under de kundkvällar jag ordnade och via intervjuer och enkäter. Coronaepidemin satte käppar i hjulet, men trots det fick vi mycket täckande information om hur kunderna använder bibliotekets utrymmen, hur de söker information och vad olika slags användare, så som barnfamiljer och unga, har för önskemål gällande bibliotekslokalerna.

Tjänstedesign är ett specialområde där jag kan erbjuda områdets bibliotekspersonal mitt stöd. Jag har vid sidan av mitt jobb studerat tjänstedesign vid yrkeshögskolan Laurea och genomfört projekt både åt mitt eget bibliotek och åt olika uppdragsgivare. Det är viktigt att kundorienteringen beaktas, så saker inte görs enbart utgående från antaganden. Tjänstedesign kan ju utnyttjas över en bred skala i utvecklingsarbetet, det behöver alltså inte bara gälla planering av lokaler. Vi talar mera om tjänstedesign på ett webbinarium i serien Utrett! den 3 februari, då Anna-Kaisa Haanaho berättar om sitt lärdomsprov. Där förvandlades bokbussen tillsammans med kunderna till ett mobilt kulturhus, som tar kulturinnehåll till olika områden och mottagare. Jag lovar också bidra med flera infallsvinklar på tjänstedesign i fortsättningen!

Till min arbetsbild hör också att leda nätverket för barn- och ungdomsbiblioteksarbete, så ta kontakt också i frågor som gäller detta. Jag planerar också som bäst en kommunikationsutbildningshelhet under rubriken Biblioteket informerar, så om ni har önskemål gällande kommunikationskunnande, vill jag gärna höra mera! Mig hittar man i sociala medier på Tiina Rajala alueellinen kehittämistehtävä. Traditionell e-post och telefonsamtal går också bra, och du får gärna kontakta mig också på svenska!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.