Gästskribent: Biblioteken ännu en populär serviceform

Henkilöitä lavalla ja katsomossa.

Gästskribent: Biblioteken ännu en populär serviceform

Förra veckan kunde vi läsa nyheter om hur antalet låntagare och lån har sjunkit på biblioteken under de senaste 15 åren. Uppskattningen var att den här utvecklingen fortsätter och att de allmänna biblioteken inte i framtiden kommer att nå befolkningen på lika bred front. Nyheterna baserade sig på Undervisnings- och kulturministeriets rapport ”Bildningsöversikt 2023 (på finska)”.

Det stämmer att besökarmängderna och utlåningen har minskat, men år 2019 (före coronan) var ett toppår för biblioteken i Finland. Så också för Borgå stadsbibliotek och år 2022 kom vi nästan upp till samma besökar- och lånemängder som under toppåret: vi hade ifjol cirka 324 000 biblioteksbesök och cirka 700 000 lån!

Bibliotekens roll och uppgifter har ändrat mycket under åren och verksamheten handlar inte längre bara om utlåning. Framtiden är svår att förutspå och historien har visat att biblioteken behövs och besöks som mest under svåra eller osäkra tider.

Läs mer i artikeln som Malin Hollmén, chef för bibliotekstjänster i Borgå har skrivit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.