Från katalogisering till beskrivning med RDA 27.5

Från katalogisering till beskrivning med RDA 27.5

OBS. Förlängd anmälningtid!

Isabel Nygård-Anturaniemi och Christian Nelson från vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa kommer 27.5. på inbjudan av Ake-Borgå till Helsingfors och Hanken för att hålla en utbildningsdag om beskrivningstandardet RDA ( Resource Description and Access eller resursbeskrivning och åtkomst). Utbildningsdagens målsättning är att öka deltagarnas förståelse om idén bakom användandet  av RDA och hur den påverkar finländsk beskrivningspraxis.

Program:

9.00 – 9.30 Morgonkaffe  och anmälning

9.30-10.30 Katalogiseringsregler och -format i förändring

10.30-11.15 RDA-kärnelement och finländsk praxis

11.15-12.00 Från huvuduppslag till auktoriserad sökingång

12.00-13.00 Lunchpaus (självbekostnad)

13.00-14.00 Verktyg för enhetlig beskrivning i det nationella metadatalagret

14.00-14.15 Kaffepaus  (självbekostnad)

14.15-14.45 Innehållsbeskrivning enligt nationella riktlinjer

14.45-15.15 Frågor om fält och avslutande diskussion

 

Plats: Föreläsningssal 304. Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.

Anmäl dig till utbildninsdagen senast 15.5.  via länken:

https://link.webropolsurveys.com/S/A2DBD8697C6D800E

Utbildningen är kompletterande utbildning  som hör till Borgå stadsbiblioteks regionala utvecklingsuppdrag. Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Deltagarna står själva för sina rese och matkostnader. Morgonkaffe bjuds av Ake-Borgå.

Utbildningen organiseras av Borgå stadsbibliotek  i samarbete med Hanken Svenska handelshögskolans bibliotek.

 

 

 

No Comments

Post A Comment