Digitalt stöd – Färdigheter för stödgivare

Digitalt stöd – Färdigheter för stödgivare

I den här utbildningen får du tips på hur du bemöter människor, ledning, nätverkande och hur du utvecklar din egen kompetens. Utbildningen består av fem delar och repetitionsuppgifter. Utbildningens helhetslängd är cirka 30 minuter. Efter att du har gjort repetitionsuppgifterna och fått godkänt kan du beställa ett kursbevis.

Utbildningen erbjuds av eOppiva, och den är gratis och öppen för alla.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.