Digital kompetens

Digital kompetens

Digital handledning på Bibilioteken.fi

 

Vad är digitalt stöd?

Begreppet ”digitalt stöd” utvecklades och definierades inom finansministeriets projekt AUTA (2018) på följande sätt:

Digitalt stöd är det användarstöd i anslutning till digitala myndighetsbesök, tjänster och smartenheter som syftar till att hjälpa kunden att använda smartenheter och sköta ärenden självständigt och säkert samt att förstå de allmänna principerna för digitala tjänster.

Digitalt stöd kan bestå av:

  • närstöd
  • distansstöd
  • utbildning

Utöver det här hjälper många bibliotek sina besökare i frågor rörande datateknik och digitala informationskällor.

 

Allmänna bibliotekens digiprojekt 2019–2020

De som genomförde de allmänna bibliotekens digiprojekt var de bibliotek som sköter regionala utvecklingsuppdrag. Projektets syfte var:

1. Utveckling av personalens kompetens

  • Definition av lägsta nivå för kompetens inom digital rådgivning (kännedom om tjänster, rådgivning och handledning i användning av tjänster etc.)
  • Fortbildning av bibliotekspersonalen som genomförs utifrån definitionen av lägsta nivån

2. Stärkande av AUTA-projektets verksamhetsmodell på biblioteken

  • Kännedom om de aktörer som erbjuder digitalt stöd och utvecklande av lokalt och regionalt samarbete, lokala och regionala verksamhetsformer och projekt

Projektet främjade biblioteken att verka i den digitala världen.
Rådet för de allmänna biblioteken har gett en rekommendation om nödvändig digital kompetens hos anställda i bibliotekens kundtjänst samt en rekommendation om hur biblioteken deltar i det nätverk för digitalt stöd som utvecklades inom projektet AUTA (protokollet 1/2019, på finska).

Hjälp med digitalt stöd för biblioteken

Om digitalt stöd på andra webbplatser