Digital handledning på bibliotek

Digital handledning på bibliotek

Digital handledning | Biblioteken.fi Begreppet ”digitalt stöd” utvecklades och definierades inom finansministeriets projekt AUTA (2018) på följande sätt: Digitalt stöd är det användarstöd i anslutning till digitala myndighetsbesök, tjänster och smartenheter som syftar till att hjälpa kunden att använda smartenheter och sköta ärenden självständigt och säkert samt att förstå de allmänna principerna för digitala tjänster. Digitalt stöd kan bestå av:
  • närstöd
  • distansstöd
  • utbildning
Rådet för de allmänna biblioteken har gett en rekommendation om nödvändig digital kompetens hos anställda i bibliotekens kundtjänst samt en rekommendation om hur biblioteken deltar i det nätverk för digitalt stöd som utvecklades inom projektet AUTA :
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.