Digital delaktighet i fokus på biblioteken 9.10. i Helsingfors

Digital delaktighet i fokus på biblioteken 9.10. i Helsingfors

 

Vad kan de allmänna biblioteken tillsammans med andra aktörer göra för att motverka utanförskap i det allt mer digitaliserade samhället? Hurdana verktyg kan biblioteken ge för en trygg och innehållsrik digital vardag? Vilken kompetens krävs av bibliotekspersonalen och hur ska vi säkerställa att den finns?

Kom och hör intressanta synpunkter och praktiska tips från sakkunniga som jobbar med digitalt stöd och höjandet av digital kompetens. Dagen inehåller insikter och erfarenheter både från Finland och Sverige.

Arrangörer är Esbo stadsbibliotek och Borgå stadsbibliotek, som sköter det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland. Utbildningen är en del av Esbo stadsbiblioteks projekt Ohjaus & opastus työn keskiöön–uusmaalaisen kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen, som har fått finansiering av Regionförvaltningsverket.

 

Program

9.00 Anmälning och morgonkaffe

9.30-9.45. De allmänna bibliotekens digiprojekt. Jan Nyström, Borgå stadbibliotek

9.45-10.00 Digitalt stöd på Borgå stadsbibliotek. Tove Selkälä, Borgå stadsbibliotek

10.00-11.00 Digital delaktighet – möjlighet eller utopi? Linda Mannila, Digismart

11.00-11.30 All digital week, Johanni Larjanko, Bildningsalliansen

11.30-11.50 Digihandledning på Vasa stadsbibliotek. Michael Söderbäck, Vasa stadsbibliotek

11.50-12.10 Nylands förbunds digipilot, Tiina Markkula, Nylands förbund

12.10-13.00 Lunchpaus

13.00-14.00 Digitalt först med användaren i fokus, Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket

14.00-14.15 Kaffe

14.15-15.00 Paneldiskussion: Vilken kompetens behöver bibliotekspersonalen för att stöda digital delaktighet i samhället? Deltagare: Katja Jokiniemi, Helsingfors stadsbibliotek; Johanni Larjanko, Bildningsalliansen; Linda Mannila, Digismart; Nancy Petterson, Åbo Akademi; Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket. Diskussionen modereras av Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

15.00.-15.30 Sammanfattande diskussion och avslutning

Arrangörerna bjuder på kaffe. Lunch på egen bekostnad

Anmälning

Anmäl dig via länken nedan senast den 7.10.

https://link.webropolsurveys.com/S/F6CC2FD51089FDEA

Utbildningen kan även följas via Bibliotekskanalen

https://www.kirjastokaista.fi/sv/live  Ingen förhandsanmälan krävs.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.