Digital delaktighet i fokus på biblioteken 9.10. i Helsingfors

Digital delaktighet i fokus på biblioteken 9.10. i Helsingfors

Vad kan de allmänna biblioteken tillsammans med andra aktörer göra för att motverka utanförskap i det allt mer digitaliserade samhället? Hurdana verktyg kan biblioteken ge för en trygg och innehållsrik digital vardag? Hurdan kompetens krävs av bibliotekspersonalen och hur ska vi säkerställa att den finns?

Kom med och diskutera dessa frågor 9.10 på Böle bibliotek i Helsingfors. Dagen innehåller insikter och erfarenheter från både Finland och Sverige.

Arrangörer är Esbo stadsbibliotek och Borgå stadsbibliotek, som sköter det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland. Utbildningen är en del av Esbo stadsbiblioteks projekt 0hjaus & opastus työn keskiöön–uusmalaisen kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen, som har fått finansiering av Regionförvaltningsverket.

Program

9.00 Anmälning och morgonkaffe

9.30-10.00  Digitalisering och biblioteken. Erfarenheter från Österbotten

10.00-11.00 Digital delaktighet – möjlighet eller utopi? , Linda Mannila

11.00-11.30 All digital week, Johanni Larjanko

11.30-11.50 Digihandledning på Borgå stadsbibliotek, Tove Selkälä

11.50-12.10 Nylands förbunds digipilot, Tiina Markkula

12.10-13.00 Lunchpaus

13.00-14.00 Digitalt först med användare i fokus, Kerstin Olsson

14.00-14.15 Kaffe

14.15-15.00 Paneldiskussion: Hurdan kompetens behöver bibliotekspersonalen för att stöda digital delaktighet i samhället? Diskussionen modereras av Susanne Ahlroth

15.00.-15.30 Sammanfattande diskussion och avslutning

Ändringar möjliga

Anmälning

Anmäl dig via länken nedan senast den 2.10

https://link.webropolsurveys.com/S/F6CC2FD51089FDEA

Om du ändast vill delta på distans använd följande länk

https://link.webropolsurveys.com/S/6174047EFD8A53BC