Digiprojektet för bibliotek går framåt

Digiprojektet för bibliotek går framåt

Planeringen av digiprojektet för allmänna bibliotek är på gång i Nylands AKE-område. Utbildning som hör till projektet ordnas i respektive biblioteksnätverk.

Projektets koordinator Leila Juusola kommer att besöka kommunerna i Nyland från och med augusti. Syftet är att skräddarsy en fungerande verksamhetsmodell för var och en.

Målen för digiprojektet är att:

  • utveckla personalens kunnande på allmänna bibliotek
  • definiera miniminivån för digirådgivning (känner till tjänster, kan ge råd och handleda i att använda tjänsterna), Rådet för allmänna bibliotek
  • arrangera utbildningar som bygger på definitionen av miniminivån
  • förstärka verksamhetsmodellen för projektet AUTA på biblioteken
  • öka kännedomen om verksamhetsnätverk för digirådgivare och utveckla samarbete på lokal/regional nivå
  • få till stånd lokala och regionala verksamhetsmodeller och projekt
  • stöda bibliotek med knappare resurser

 

> Osaamisen kehittäminen ja digituki på kirjastot.fi

No Comments

Post A Comment