De nyländska bibliotekens läsutmaning 2020–2021

Läsutmaningen är på två språk.

De nyländska bibliotekens läsutmaning 2020–2021

Läsutmaningen är avsedd för elever i grundskolan och innehåller 26 utmaningar, som är grupperade under 16 olika rubriker. Utmaningarna är formulerade så att elever i alla åldrar kan delta.

Ni kan erbjuda läsutmaningen direkt till bibliotekets kunder eller uppmuntra lärare att göra utmaningen till ett gemensamt projekt för en hel klass. Man behöver inte göra hela läsutmaningen under ett enda skolår, utan man kan hålla på med den t.ex. under årkurserna 7-9.

Läsutmaningen har skapats som ett samarbete inom LANU-nätverket i Nyland.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.