Nyhetsbrev

Ett nytt och förhoppningsvis ljusare år har börjat och vi har mycket intressant innehåll också under det här året. I år ska vi speciellt koncentrera oss på biblioteksvardagens pedagogik. I februari ordnar vi många distanskaffepauser om olika teman och i mars har vi fortbildning om...

Årets sista nyhetsbrev har utkommit! AKE-teamet tar snart julpaus men väntar redan ivrigt på det nya året. Som nyårslöften lovar vi att erbjuda nya webbsidor, ännu bättre Liboppi-innehåll och intressanta fortbildningar. Du kan också beställa en kompetensdiskussion eller en workshop av oss. Huvudtemat nästa år kommer...

I november har du en möjlighet att tillsammans med oss besöka nya och förnyade bibliotek. Under Nylands biblioteksdag den 18 november är det möjligt att bekanta sig med Lippulaivabiblioteket i Esbo, vars stämning är imponerande. Under studieresan den 24 november bekantar vi oss med de...

I nyhetsbrevet för oktober berättar vi om aktuella informationstillfällen som behandlar projekt och presenterar fortbildningskalendern för november. Nylands biblioteksdag arrangeras på Lippulaivabiblioteket med temat Biblioteket som syns och gör skillnad. Vi erbjuder workshoppar om två metoder, framtidsfrekvens och dialogpaus. Läs mera i nyhetsbrevet. ...

Vi har nu haft våra semestrar och möter hösten med nya krafter. Läs om höstens program i det färska nyhetsbrevet. Vi ordnar många intressanta utbildningar om bland annat kommunikation, informationspåverkan, bokcirklar och lärande. För båda nätverken (barn och unga, seniorer) ordnar vi också virtuella kaffestunder....