Nyheter

Lukki-biblioteken (Lojo, Vichtis och Högfors) har publicerat en ny Sagostig för att inspirera vuxna och barn att läsa mångsidigt olika slags böcker tillsammans och för att locka barnfamiljer till biblioteket. Sagostigen riktar sig till barn under skolåldern. Det finns två olika versioner av Sagostigen varav...

Hösten är den bästa tiden att genomföra projekt och planera för nya. Demokrati- och läskunskapsprojekt Många demokratiprojekt är aktuella i vårt område. Läs till exempel om Lampan tänds! LAMPPU som är ett gemensamt projekt för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila. Inom projektet skapas modeller...

Vi inleder en ny kompetensutvecklingsmetod som kallas Kompetensdiskussioner. Diskussionerna hålls som verkstäder på biblioteket och deltagarantalet kan begränsas beroende på bibliotekets storlek och behov. Verkstäderna tar ca 2,5 h med paus.  Är målen för biblioteksverksamheten klara för alla? Hur får man resurserna att räcka? Vilka är...

PRAO-guideLataa Nu finns PRAO-guiden även på svenska! PRAO-guiden har gjorts för att underlätta genomförandet av PRAO-perioder på allmänna bibliotek. Alla enheter har inte nödvändigtvis speciellt mycket resurser att satsa på planering, arbetsuppgifter och handledning, vilket kan leda till att man inte alls tar emot PRAO-ungdomar. Med hjälp...