Materialbank

PRAO-guideLataa Nu finns PRAO-guiden även på svenska! PRAO-guiden har gjorts för att underlätta genomförandet av PRAO-perioder på allmänna bibliotek. Alla enheter har inte nödvändigtvis speciellt mycket resurser att satsa på planering, arbetsuppgifter och handledning, vilket kan leda till att man inte alls tar emot PRAO-ungdomar. Med hjälp...

MOI-programmet har producerat pedagogiska material om finländskt natur och folktro. Uppgifterna lockar barnen att på olika sätt observera, fundera, hitta på och prova på olika saker – och på detta sätt främja utvecklingen av multilitteracitet. Materialet kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften. > Rådarens viskning> Känslokort>...