Materialbank

MOI-programmet har producerat pedagogiska material om finländskt natur och folktro. Uppgifterna lockar barnen att på olika sätt observera, fundera, hitta på och prova på olika saker – och på detta sätt främja utvecklingen av multilitteracitet. Materialet kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften. > Rådarens viskning> Känslokort>...