Aktuellt

Ett nytt och förhoppningsvis ljusare år har börjat och vi har mycket intressant innehåll också under det här året. I år ska vi speciellt koncentrera oss på biblioteksvardagens pedagogik. I februari ordnar vi många distanskaffepauser om olika teman och i mars har vi fortbildning om...

Årets sista nyhetsbrev har utkommit! AKE-teamet tar snart julpaus men väntar redan ivrigt på det nya året. Som nyårslöften lovar vi att erbjuda nya webbsidor, ännu bättre Liboppi-innehåll och intressanta fortbildningar. Du kan också beställa en kompetensdiskussion eller en workshop av oss. Huvudtemat nästa år kommer...

Lukki-biblioteken (Lojo, Vichtis och Högfors) har publicerat en ny Sagostig för att inspirera vuxna och barn att läsa mångsidigt olika slags böcker tillsammans och för att locka barnfamiljer till biblioteket. Sagostigen riktar sig till barn under skolåldern. Det finns två olika versioner av Sagostigen varav...

I nyhetsbrevet för oktober berättar vi om aktuella informationstillfällen som behandlar projekt och presenterar fortbildningskalendern för november. Nylands biblioteksdag arrangeras på Lippulaivabiblioteket med temat Biblioteket som syns och gör skillnad. Vi erbjuder workshoppar om två metoder, framtidsfrekvens och dialogpaus. Läs mera i nyhetsbrevet. ...

Hösten är den bästa tiden att genomföra projekt och planera för nya. Demokrati- och läskunskapsprojekt Många demokratiprojekt är aktuella i vårt område. Läs till exempel om Lampan tänds! LAMPPU som är ett gemensamt projekt för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila. Inom projektet skapas modeller...

Vi har nu haft våra semestrar och möter hösten med nya krafter. Läs om höstens program i det färska nyhetsbrevet. Vi ordnar många intressanta utbildningar om bland annat kommunikation, informationspåverkan, bokcirklar och lärande. För båda nätverken (barn och unga, seniorer) ordnar vi också virtuella kaffestunder....

Vi inleder en ny kompetensutvecklingsmetod som kallas Kompetensdiskussioner. Diskussionerna hålls som verkstäder på biblioteket och deltagarantalet kan begränsas beroende på bibliotekets storlek och behov. Verkstäderna tar ca 2,5 h med paus.  Är målen för biblioteksverksamheten klara för alla? Hur får man resurserna att räcka? Vilka är...