akenda

Jag är Elina Karioja, färsk AKE-informatiker från Borgå. Jag har jobbat på Borgå stadsbibliotek med varierande arbetsuppgifter i snart sex års tid. Jag har jobbat med musikbiblioteksarbete, skött fjärrlån, ordnat evenemang, underrättat och informerat, handlett kunder och personal i digitala ärenden, förnyat bibliotekets nätsidor samt...

Att tala inför publik kan kännas obekvämt, speciellt om det inte hör till ens dagliga uppgifter. Pulsen börjar stiga, munnen blir torr. Alla känner säkert till dessa obehagliga symptom. I biblioteksarbetet ingår många uppgifter som innebär att du står eller sitter framför en publik. Det kan...