Bibliotekstjänster för äldre i Nyland nätverket kartlägger bibliotekstjänsterna för äldre och förutsättningarna för arbetet

Bibliotekstjänster för äldre i Nyland nätverket kartlägger bibliotekstjänsterna för äldre och förutsättningarna för arbetet

AKE-Borgå tillsammans med Bibliotekstjänster för de äldre i Nyland -nätverket har publicerat en enkät till vilken vi välkomnar svar speciellt från alla som arbetar på allmänna bibliotek i Nyland. Enkäten närmar sig de äldres bibliotekstjänster från fyra olika synvinklar: Bibliotekets hemtjänst, evenemang, digistöd och frivilliga . Målsättningen med enkäten är att kartlägga vad läget är med de äldres bibliotekstjänster och hurdana förutsättningarna på biblioteken finns att arbeta med tjänsterna för äldre, Målet är även att hitta nya goda praktiker och idëer för att delas vidare.

Vi önskar svar från alla som jobbar på allmänna bibliotek i Nyland, inte bara från dem som jobbar med t.ex. hemtjänsten. Du kan svara på enkäten helt anonymt. Genom att svara hjälper du nätverket och AKE-Borgå att planera utbildningar och annat verksamhet för att främja tjänsternas tillgänglighet och ett rikt liv för seniorerna!

Svara senast 26.4,

Länken till enkäten

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.