Barn och unga

 

Barn- och ungdomsbiblioteksarbete i Nyland


Nätverket leds av Tiina och vi håller kontakt via Teams. Om du inte ännu är medlem i nätverket, skicka e-post till Tiina.

 

 

Så här funkar nätverket


Nätverket består av biblioteksprofessionella som jobbar med barn och unga på bibliotek. Vi gör gemensamma projekt och arrangerar evenemang. Ett exempel på de gemensamma projekten är PRAO-guiden för bibliotek som kom ut på finska i november 2021 och på svenska i februari 2022.

 

 

Aktuellt

 

ÅKEs bokpratarcirkel

 

ÅKEs bokpratarcirkel är en informell och kamratlig mötespunkt för alla som bokpratar eller är intresserade av att börja bokprata, du behöver inte vara en erfaren bokpratare, kom med och lär dig och dela med dig av dina bästa boktips.

 

Vårens träffar meddelas senare.

 

Låna rymningsspel!

 

Biblioteken i Nyland har tillgång till två rymningsspel som utvecklats av Ääres eduEscape. De är avsedda endast för biblioteksbruk, och kan alltså inte lånas till tredje part.

 

Den förbannade amuletten

Den förbannade amuletten-logo.

Den förbannade amuletten är ett spel utvecklat för elever i klasserna 3 – 4 och uppåt, där man letar efter en förbannad amulett genom att lösa olika slags uppgifter. Om det i gruppen ingår äldre spelare går det även bra att ta med yngre spelare. Rekommenderad gruppstorlek är 6 – 16 spelare, alltså en halv klass. Spelet tar cirka 30 minuter.

 

Det ingår en hel del material i spelet samt en stor mängd rekvisita som gör det möjligt att skapa en harrypotterstämning på biblioteket. Spelet lämpar sig bra för evenemang. Spelet är packat i en enorm resväska.

 

Zombieapokalypsen

Rymningsspel.

I Zombieapokalypsen får deltagarna fundera över informationssökningsuppgifter och falska nyheter samt lära sig hur man använder bibliotek. Vid sidan om räddar de världen från zombier. Spelet är riktat till elever i högstadieåldern men passar även studerande på andra stadiet. Rekommenderat maximiantal deltagare är 24 (fyra grupper på sex personer). Spelet tar 45 – 60 minuter.

 

Det här spelets material består av fyra attachéväskor och en kasse med annat kompletterande material.

 

Att reservera spel

 

Man kan se när spelen är lediga och kan reserveras i en tabell i LANU-nätverkets Teams eller alternativt kontakta Tiina direkt. Spelen reserveras genom att man mejlar Tiina.

 

Maximal lånetid för rymningsspelen är fyra veckor per kommun. Inom kommunen kan ni låta spelet cirkulera enligt behov. Till lånetiden kommer en extra vecka för transport.

 

Logistik och kostnader

 

Det bibliotek som skickar spelet svarar för transportkostnaderna. Det lönar sig för nätverken att samarbeta och om möjligt reservera spelet efter varandra inom nätverket. I sådana fall sköts största delen av transporterna inom nätverken utan extra kostnader.

 

För transporterna lönar det sig att använda budfirmor.