Author: Elina Karioja

Vi inleder en ny kompetensutvecklingsmetod som kallas Kompetensdiskussioner. Diskussionerna hålls som verkstäder på biblioteket och deltagarantalet kan begränsas beroende på bibliotekets storlek och behov. Verkstäderna tar ca 2,5 h med paus.  Är målen för biblioteksverksamheten klara för alla? Hur får man resurserna att räcka? Vilka är...

I serien Vardagshjältar i Nyland presenteras nyländska biblioteksanställda och deras vardag i det egna biblioteket. Seija Kivelä från Helle-biblioteken och Borgå stadsbibliotek inleder serien. Vem är du och vad gör du? Jag heter Seija Kivelä och är koordinator för Helle-nätverket. Min officiella titel är koordinator för...

Jag är Elina Karioja, färsk AKE-informatiker från Borgå. Jag har jobbat på Borgå stadsbibliotek med varierande arbetsuppgifter i snart sex års tid. Jag har jobbat med musikbiblioteksarbete, skött fjärrlån, ordnat evenemang, underrättat och informerat, handlett kunder och personal i digitala ärenden, förnyat bibliotekets nätsidor samt...