Arbetstagarutbyten

Kirjahylly, näyttö, tulostin ja kasvi. Bokhylla, skärm, printer och växt.

 

Arbetstagarutbyte

 

 

 

Bekanta dig med ett annat bibliotek och dess service.
Skapa nya kontakter, samarbetsmetoder och utbyt tankar med andra biblioteksanställda. AKE Borgå ersätter rese- och andra kostnader inom rimliga gränser.

 

 

 

Varför?

 • Skaffa nya idéer, metoder och inspiration till det egna arbetet och den egna arbetsgemenskapen – benchmarking!
 • Hitta och dela med dig av goda metoder
 • Lär dig nya färdigheter och dela med dig av dina egna
 • Träna det andra inhemska språket på ett tvåspråkigt bibliotek

 

 

 

Arbetstagarutbyten i praktiken – så här går det till

 • AKE Borgå koordinerar utbytet
 • Alternativt kan man ta kontakt direkt med det bibliotek man är intresserad av
 • Utbytesperiodens längd: från två dagar till en vecka
 • Utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt
 • Genomförs i praktiken t.ex. som avlönad arbetsledighet
 • AKE Borgå betalar rese- och eventuella övernattningskostnader
 • Arbetsgivarskyldigheterna kvarstår hos arbetstagarens egentliga arbetsgivare
 • Eventuella dagpenningar eller dylikt betalas av arbetstagarens egentliga arbetsgivare, dvs. den kommun som sköter löneutbetalningen.
 • Huvudregeln är att man har samma arbetstid som normalt
 • Biblioteken gör ett avtal om utbytet

 

 

 

Före arbetstagarutbyten

Kontaktpersonen på utbytesbiblioteket:

 • Tar reda på vad den som kommer i utbyte har för förväntningar och intressen; vad personen i fråga vill få ut av utbytet och vad han/hon önskar göra under utbytet
 • Gör upp ett schema för utbytet och utser chef för utbytet och en arbetsplatshandledare som tar hand om den som kommer och om utbytet som helhet

Chefen för utbytet/arbetsplatshandledaren:

 • Gör upp ett preliminärt program för utbytestiden och kommer överens om ansvarspersoner
 • Skapar diskussion om utbytesprojektet och dess syfte i den egna arbetsgemenskapen
 • Bra planerat är hälften vunnet!

 

 

 

Under arbetstagarutbyte

 • Kom ihåg inskolningen: kort och koncis
 • Kom överens om uppgifter och handledare för varje dag
 • Lämna även utrymme för improvisation!

 

 

 

Efter arbetsdagarutbyte

 • Feedback på utbytet till utbytesbiblioteket och AKE Borgå: vad var bra med utbytet och vad kunde förbättras, hurdana erfarenheter gav utbytet?
 • Dela erfarenheterna i den egna arbetsgemenskapen

 

 

 

Läs om andras erfarenheter

Läs om tidigare erfarenheter av utbyten i bloggen Omväxling förnöjer. I fortsättningen används AKE Borgås AKEnda-blogg.