• Sommardag i Borgå, statistik och nätverkande – läs nyhetsbrevet här.

 • I nyhetsbrevet berättar vi om vårens utbildningar, en ny kurs i Liboppi och Finlands svenska biblioteksdagar i Vasa. I april ordnar vi en studieresa t

 • Har du någonsin funderat på hur man på bästa sätt kan ta användarnas behov i beaktande i biblioteksservicen? Har ni vid ditt bibliotek planer på att u

 • Ett nytt och förhoppningsvis ljusare år har börjat och vi har mycket intressant innehåll också under det här året. I år ska vi speciellt koncentrera o

 • Årets sista nyhetsbrev har utkommit! AKE-teamet tar snart julpaus men väntar redan ivrigt på det nya året. Som nyårslöften lovar vi att erbjuda nya we

 • Lukki-biblioteken (Lojo, Vichtis och Högfors) har publicerat en ny Sagostig för att inspirera vuxna och barn att läsa mångsidigt olika slags böcker ti

 • I nyhetsbrevet för oktober berättar vi om aktuella informationstillfällen som behandlar projekt och presenterar fortbildningskalendern för november. N

 • Hösten är den bästa tiden att genomföra projekt och planera för nya. Demokrati- och läskunskapsprojekt Många demokratiprojekt är aktuella i vårt områd

 • I nyhetsbrevet berättar vi t.ex. om bibliotekscyklingen och höstens utbildningar. Igen presenteras en vardagshjälte i Nyland. Det är roligt att vi ige

 • Vi har nu haft våra semestrar och möter hösten med nya krafter. Läs om höstens program i det färska nyhetsbrevet. Vi ordnar många intressanta utbildni

 • Vi inleder en ny kompetensutvecklingsmetod som kallas Kompetensdiskussioner. Diskussionerna hålls som verkstäder på biblioteket och deltagarantalet ka

 • Sommarens nyhetsbrev har utkommit! Läs om vad som är aktuellt under sommaren, svara på våra enkäter och boka tid till kompetensdiskussioner. Vi berätt

 • Nytt nyhetsbrev ute nu! Vi presenterar nästa vardagshjälte från Nyland och berättar bland annat om bibliotekscyklingen och höstens utbildningar.

 • Du kommer väl ihåg att AKE Borgå har två rymningsspel som kan användas av biblioteken i Nyland: Den förbannade amuletten och Zombieapokalypsen. Spelen

 • Läs årets tredje nyhetsbrev! I nyhetsbrevet berättar AKEs kaniner närmare om de livetillfällen som ordnas i maj samt om ett infotillfälle om Bibliotek

 • Läs nyhetsbrevet för mars månad! Vi inleder en ny serie, Vardagshjältar i Nyland, där vi presenterar bibliotekspersoner från vårt område och får veta

 • Läs årets första nyhetsbrev! Det nya AKE-teamet presenterar sig. Skulle du kunna tänka dig att delta i en workshop som handlar om biblioteket som främ

 • En ny kurs på svenska finns nu tillgänglig i Liboppi. På kursen lär du dig baskunskaper om vad marknadsföring handlar om i bibliotekssammanhang, om om

 • Infografikbilden innehåller sifferinformation om Nylands bibliotek från år 2020. Det finns många siffror med minustecken, men jättestor ökning i antal

 • AKE-Borgå tillsammans med Bibliotekstjänster för de äldre i Nyland -nätverket har publicerat en enkät till vilken vi välkomnar svar speciellt från all

 • Borgå stadsbibliotek har genomfört De allmänna bibliotekens digiprojekt inom Nylands region 2019-2020. Målet med projektet har varit att utveckla pers

 • Vad händer på biblioteken nu när dörrarna har stängts på grund av corona-viruset? Jan Nyström plockade fram smakbitar ur bibliotekens servicepaket und

 • På nätet finns en massa självstudiematerial som man kan studera oberoende av tid och plats. Vi samlade ett urval intressanta utbildningar som ni kan t

 • Koronavirusepidemin ändrar på vårens utbildnings- och mötesplaner. Erätauko-utbildningen i mars flyttas till den 3 juni. Utbildningen hålls i Helsingf

 • På bibliotekschefsmötet 27.3. diskuteras hur kompetens kan ledas Vårens möte för nyländska bibliotekschefer hålls som ett distansmöte på fredagen den

 • Verktyg för hur du kan leda en konstruktiv diskussion får du på Erätauko-utbildningen i mars. På bibliotekschefsmötet diskuteras hur kompetens kan led

 • I januari samlades ett tjugotal nyländska biblioteksmänniskor till Iso Omena biblioteket i Esbo för att reflektera på makerspace-verksamhet på bibliot

 • Riina Kantola, som jobbar för projektet Läsrörelse till familjer, berättar i sitt färska blogginlägg om vad som har gjorts i projektet hittills. Läsrö

 •   Välkommen fredagen den 13 december till årliga Nylands biblioteksdag som är menad för alla som är anställda i allmänna bibliotek i Nyland. Dage

 • Utbildningskalendern för slutet av året har bearbetats. Verkstadsdagen har flyttats från den sista i oktober till nästa år. Kommunikationsdagen flytta

 • KEHU-gänget är på grönbete huvudsakligen i juli. Leila Juusola har semester 15‒26.7. Jan Nyström har semester 15.7‒11.8. Anne Suvanto har semester 17.

 • Planeringen av digiprojektet för allmänna bibliotek är på gång i Nylands AKE-område. Utbildning som hör till projektet ordnas i respektive biblioteksn

 • 27Bibliotekscyklingen, som ordnades i Nyland för första gången, lyckades bra. I cyklingen deltog 23 cyklister, varav 17 deltog på alla tre dagarna. Bi

 • Välkommen för att höra regionala utvecklingsuppdragets senaste nyheter, diskutera  dagsangelägna frågor och planera kommande verksamhetsåret. Tid: 27.