• Utbildningskalendern för slutet av året har bearbetats. Verkstadsdagen har flyttats från den sista i oktober till nästa år. Kommunikationsdagen flytta

  • KEHU-gänget är på grönbete huvudsakligen i juli. Leila Juusola har semester 15‒26.7. Jan Nyström har semester 15.7‒11.8. Anne Suvanto har semester 17.

  • Planeringen av digiprojektet för allmänna bibliotek är på gång i Nylands AKE-område. Utbildning som hör till projektet ordnas i respektive biblioteksn