• På Nylands biblioteks sommarmöte den 27 augusti väcktes en tanke om att vi borde göra en lista på vilka digirelaterade frågor kunder ställer oss. Vi k

  • KEHU-gänget är på grönbete huvudsakligen i juli. Leila Juusola har semester 15‒26.7. Jan Nyström har semester 15.7‒11.8. Anne Suvanto har semester 17.

  • Planeringen av digiprojektet för allmänna bibliotek är på gång i Nylands AKE-område. Utbildning som hör till projektet ordnas i respektive biblioteksn