• Höstsäsongens första nyhetsbrev är här. Den gemensamma inlärningsplatformen på webben Liboppi har publicerats och finns nu tillgänglig för hela biblio

 • En ny kurs på svenska finns nu tillgänglig i Liboppi. På kursen lär du dig baskunskaper om vad marknadsföring handlar om i bibliotekssammanhang, om om

 • Sommarens dubbelnummer är lastad med en lång lista av utbildningar i höst. Det blir åtminstone Canva, ordkonst och växelverkan. RFV ordnar två informa

 • Bibliotekens demokrativerksamhet backas upp med ett specialunderstöd på en miljon euro. Regionförvaltningsverken ordnar fyra tillfällen, acceleratorer

 • Infografikbilden innehåller sifferinformation om Nylands bibliotek från år 2020. Det finns många siffror med minustecken, men jättestor ökning i antal

 • Slutspurten av vårterminen är här. I maj ordnas det ännu en massa intressanta utbildningar. Det finns forskningsbaserad vetenskap, en sommardag, Wikip

 • I april blir det stort om bibliotekstjänster för de äldre: en enkät och en kickoff-dag för nätverket för bibliotekstjänster för äldre i Nyland. Efters

 • AKE-Borgå tillsammans med Bibliotekstjänster för de äldre i Nyland -nätverket har publicerat en enkät till vilken vi välkomnar svar speciellt från all

 • Marsmånadens KEHU-nyhetsbrev innehåller information om stipendier, anslag och regionförvaltningverkets utbildningar. Miljötemat behandlas både på sven

 • I nyhetsbrevet för februari går vi igenom förra året i siffror. Seinäjoki stadsbiblioteks Erte har producerat en utmärkt sportlovskampanj och material

 • Ett nytt år och en ny look! I årets första nyhetsbrev utöver den nya looken erbjuder vi information om utbildningar som ordnas nu i början av året. De

 • Borgå stadsbibliotek har genomfört De allmänna bibliotekens digiprojekt inom Nylands region 2019-2020. Målet med projektet har varit att utveckla pers

 • I årets sista nyhetsbrev berättar vi om kamratgruppsmentorskap och om nästa årets första KEHU-läsecirkel. Vi presenterar också visionen för det region

 • I november har KEHU-läsecirkeln ett intressant ämne. Är förseningsavgifter ett nödvändigt ont? Ja eller ner? Därtill ordnas det utbildningar om nätets

 • Oktobermånadens nyhetsbrev innehåller en massa utbildningar. Ännu hinner man anmäla sig till utbildningar som hålls nu i oktober. I november ordnar AK

 • I nyhetsbrevet i september presenterar vi de nyländska bibliotekens läsutmaning. Därtill får du läsa hur det gick med bibliotekscyklingen i augusti. O

 • Det nya KEHU-läsåret startar i augusti. I repertoaren finns bl.a. miljömedvetenhet, dialog, visuellt biblioteksrum och delaktighet. Vi har ökat möjlig

 • Nytt i sommarens dubbelnummer är att KEHU-kalendern har fått mer plats och är nu lättare att läsa. I augusti bjuder vi på bibliotekscykling och biblio

 • Maj månad är fylld med myndighetsanvisningar! Även nyhetsbrevet innehåller länkar till de senaste myndighetsdokumenten. Dessutom ordnar vi en KEHU-kaf

 • Aprilmånadens KEHU-nyhetsbrev överflöder med kaffe! Det finns KEHU-kaffestunder samt kaffe med ÅKE. Ur digikursen för bibliotekspersonal bjuder vi änn

 • Vad händer på biblioteken nu när dörrarna har stängts på grund av corona-viruset? Jan Nyström plockade fram smakbitar ur bibliotekens servicepaket und

 • På nätet finns en massa självstudiematerial som man kan studera oberoende av tid och plats. Vi samlade ett urval intressanta utbildningar som ni kan t

 • Koronavirusepidemin ändrar på vårens utbildnings- och mötesplaner. Erätauko-utbildningen i mars flyttas till den 3 juni. Utbildningen hålls i Helsingf

 • På bibliotekschefsmötet 27.3. diskuteras hur kompetens kan ledas Vårens möte för nyländska bibliotekschefer hålls som ett distansmöte på fredagen den

 • Verktyg för hur du kan leda en konstruktiv diskussion får du på Erätauko-utbildningen i mars. På bibliotekschefsmötet diskuteras hur kompetens kan led

 • I januari samlades ett tjugotal nyländska biblioteksmänniskor till Iso Omena biblioteket i Esbo för att reflektera på makerspace-verksamhet på bibliot

 • Riina Kantola, som jobbar för projektet Läsrörelse till familjer, berättar i sitt färska blogginlägg om vad som har gjorts i projektet hittills. Läsrö

 •   Välkommen fredagen den 13 december till årliga Nylands biblioteksdag som är menad för alla som är anställda i allmänna bibliotek i Nyland. Dage

 • Utbildningskalendern för slutet av året har bearbetats. Verkstadsdagen har flyttats från den sista i oktober till nästa år. Kommunikationsdagen flytta

 • KEHU-gänget är på grönbete huvudsakligen i juli. Leila Juusola har semester 15‒26.7. Jan Nyström har semester 15.7‒11.8. Anne Suvanto har semester 17.

 • Planeringen av digiprojektet för allmänna bibliotek är på gång i Nylands AKE-område. Utbildning som hör till projektet ordnas i respektive biblioteksn

 • 27Bibliotekscyklingen, som ordnades i Nyland för första gången, lyckades bra. I cyklingen deltog 23 cyklister, varav 17 deltog på alla tre dagarna. Bi

 • Välkommen för att höra regionala utvecklingsuppdragets senaste nyheter, diskutera  dagsangelägna frågor och planera kommande verksamhetsåret. Tid: 27.