• Nytt i sommarens dubbelnummer är att KEHU-kalendern har fått mer plats och är nu lättare att läsa. I augusti bjuder vi på bibliotekscykling och biblio

  • Maj månad är fylld med myndighetsanvisningar! Även nyhetsbrevet innehåller länkar till de senaste myndighetsdokumenten. Dessutom ordnar vi en KEHU-kaf

  • Aprilmånadens KEHU-nyhetsbrev överflöder med kaffe! Det finns KEHU-kaffestunder samt kaffe med ÅKE. Ur digikursen för bibliotekspersonal bjuder vi änn