• I nyhetsbrevet i september presenterar vi de nyländska bibliotekens läsutmaning. Därtill får du läsa hur det gick med bibliotekscyklingen i augusti. O

  • Det nya KEHU-läsåret startar i augusti. I repertoaren finns bl.a. miljömedvetenhet, dialog, visuellt biblioteksrum och delaktighet. Vi har ökat möjlig

  • Nytt i sommarens dubbelnummer är att KEHU-kalendern har fått mer plats och är nu lättare att läsa. I augusti bjuder vi på bibliotekscykling och biblio