Aktuellt om projekt

Poika lukee kirjaa

Aktuellt om projekt

Hösten är den bästa tiden att genomföra projekt och planera för nya.

Demokrati- och läskunskapsprojekt

Många demokratiprojekt är aktuella i vårt område. Läs till exempel om Lampan tänds! LAMPPU som är ett gemensamt projekt för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila. Inom projektet skapas modeller för hur de små biblioteken kan främja demokrati. På Nylands biblioteksdag den 18 november berättar Matilda Almar om Ingås och Sjundeås demokratiprojekt.

Biblioteken har också fått specialstöd för att främja arbete som stärker läsfärdighet. I Nyland har stöd beviljats följande bibliotek:

  • Askola bibliotek: Askolan koululaiset lukemaan
  • Esbo stadsbibliotek: Kirjasto moninaisten perheiden lukutaidon tukijana osana moniammatillista perhekeskusta
  • Hyvinge stadsbibliotek: Kadonneen lukuinnon metsästäjät
  • Kervo stadsbibliotek: Lukuliekki 2.0 – Keravan lukukonseptin jalkauttamishanke
  • Kyrkslätts bibliotek: Mitä sä luet? – Uusia reittejä nuorten lukutaitotyöhön
  • Lojo stadsbibliotek: Lukutaidon aktivointia aikuisille
  • Nurmijärvi bibliotek: Digilukutaitoa

Vi presenterar i fortsättningen regelbundet olika projekt och det arbete som utförs inom ramarna för dem.

RFVs projektträffar hjälper att nätverka

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende ordnar den 23 november kl. 13-15 ett andra projektmöte för alla de bibliotek som har fått demokratiunderstöd. Under träffarna presenteras tre olika projekt och det är möjligt att nätverka och dela både positiva erfarenheter och problem. Träffarna är avsedda för projektarbetare som jobbar med demokratiprojekt och för andra personer som jobbar med projekt samt för personer som ansvarar för att utveckla biblioteken.

Onsdagen den 30 november kl. 13-15 ordnas en projektträff för bibliotek som redan håller på med eller planerar projekt som främjar läsfärdighet. Avsikten med träffarna är att de ska stöda projektarbetet och sammanföra projektanställda som jobbar med samma teman.

Projektinfo 31.10

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende ordnar den 31 oktober kl. 12-13 ett infotillfälle om målsättningarna med ansökningen och hurdana projekt som understöds i helheten. Det blir ett kortfattat infopaket, där man öppnar ansökningsanvisningen och berättar vad det lönar sig att ta med i ansökan. Informationstillfället är avsett för alla som är ansvariga för bibliotekens utveckling och det är tvåspråkigt.

Liboppi-kurser som hjälp i projektarbetet

I Liboppi finns det många kurser som stöder arbetet med projekt. Till exempel Biblioteken och demokrati-kursen på finska ger deltagarna en uppfattning om hur de allmänna biblioteken kan främja aktivt medborgarskap, yttrandefrihet och demokrati. Kursen innehåller fyra moduler som behandlar ämnet ur olika perspektiv. Kursnyckel: KIRDEM2223

Kursen Lukulux.fi – Lukemattomien aikuisten ohjaamiseen är en introduktion till hur man stöder vuxnas läsfärdighet. Kursen baserar sig på Lukulux-handboken som innehåller modeller som man har testat i praktiken och rikligt med information om icke-läsande. Det är lätt att dra nytta av kursens innehåll i biblioteksarbetet eftersom den ger praktiska tips. Kursnyckel: lukulux

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.