AKE Borgå

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek trädde i kraft 1.1.2018. Enligt förordningen har Borgå stadsbibliotek ett regionalt utvecklingsuppdrag med Nylands kommuner som verksamhetsområde.

De övriga biblioteken med regionalt utvecklingsuppdrag är i Joensuu, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Utvecklingsuppdragen har som uppgift att stöda utvecklingen av de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet, utveckla bibliotekspersonalens kompetens  samt främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken. Det regionala utvecklingsuppdraget sköts i samarbete med andra bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek har ett riksomfattade utvecklingsuppdrag. Regionala och riksomfattande utvecklingsuppdrag ersätter det tidigare systemet med central- och landskapsbibliotek

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev utkommer en gång i månaden.

> Beställ nyhetsbrevet!

Ta kontakt!

Som kontaktpersoner för det regionala utvecklingsuppdraget på Borgå stadsbibliotek fungerar ansvarig informatiker Jan Nyström och informatikerna Elina Karioja och Tiina Rajala. Tillsammans med biblioteken ska vi planera och organisera utbildningar för hela bibliotekspersonalen i Nylands region. Dessutom vill vi verka för att skapa inspirerande möten mellan människor, färdigheter och kunskap.

 

Jan är medlem i den svenskspråkiga samarbetsgruppen ÅKE och kontaktperson när det gäller fortbildning och arbetsgrupper för förmän och chefer. Jan jobbar även aktivt som kontaktperson för små bibliotek.

 

Elinas ansvar faller Liboppi-plattformens kurser för Nylands region och det landsomfattande utvecklingsarbetet tillsammans med andra AKE-bibliotek. Elina har också övriga kurser som hänför sig till digitalt kunnande på sitt ansvar, liksom AKE-Borgås kanaler på sociala medier. Hon kommer dessutom att sköta nätverket för bibliotekstjänster för äldre inom Nyland.

 

Tiina ansvarar för kommunikationen och i synnerhet för nyhetsbrevet som skickas ut varje månad. Tiina har också en yrkeshögskoleexamen i tjänstedesign och kan ge råd som gäller utvecklingsarbete med kunden i fokus. Tiina sköter det största och aktivaste nätverket inom Nylands allmänna bibliotek, nämligen arbetsgruppen för barn- och ungdomsarbete.

Dataskyddsbeskrivningarna

För att sköta det regionala utvecklingsuppdraget registrerar Borgå stadsbibliotek personinformation då vi tar emot anmälningar till utbildningar och sköter informationsgången inom olika grupper och nätverk samt för nyhetsbrevet.

Dataskyddsbeskrivning_Anmalningar_till_utbildningar_AKE_Porvoo (pdf)
Dataskyddsbeskrivning_bibliotekscheferna_i_Nyland_AKE_Porvoo (pdf)
Dataskyddsbeskrivning_Grupper_och_natverk_AKE_Porvoo (pdf)
Dataskyddsbeskrivning_nyhetsbrev_AKE_Porvoo (pdf)