AKE Borgå

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek trädde i kraft 1.1.2018. Enligt förordningen har Borgå stadsbibliotek ett regionalt utvecklingsuppdrag med Nylands kommuner som verksamhetsområde.

De övriga biblioteken med regionalt utvecklingsuppdrag är i Joensuu, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Utvecklingsuppdragen har som uppgift att stöda utvecklingen av de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet, utveckla bibliotekspersonalens kompetens  samt främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken. Det regionala utvecklingsuppdraget sköts i samarbete med andra bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek har ett riksomfattade utvecklingsuppdrag. Regionala och riksomfattande utvecklingsuppdrag ersätter det tidigare systemet med central- och landskapsbibliotek

Vad då för KEHU?

KEHU är en förkortning av orden KEHittämistehtävä och Utvecklingsuppdrag. Kehu är ett uttryck för beröm, tack och uppskattning på finska. Som en del av utvecklingsuppdraget vill vi lyfta fram och ge beröm för bästa servicen och kunnandet i varje bibliotek. På webbplatsen Nylands bibliotek är det meningen att utan hämningar skryta om saker de nyländska biblioteken är speciellt bra på.

 

KEHU-nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev utkommer en gång i månaden.

> Beställ nyhetsbrevet!

KEHU-gänget

Som kontaktpersoner för det regionala utvecklingsuppdraget på Borgå stadsbibliotek fungerar serviceförman Jan Nyström och informatikerna Leila Juusola och Anne Suvanto. Tillsammans med biblioteken ska vi planera och organisera utbildningar för hela bibliotekspersonalen i Nylands region. Dessutom vill vi verka för att skapa inspirerande möten mellan människor, färdigheter och kunskap.

Till Jans uppgifter hör speciellt att vara i kontakt med allmänna bibliotek i Nyland och andra bibliotek med regionalt utvecklingsuppdrag samt med Regionalförvaltningsverket och att planera utvecklingsverksamheten. Innan han kom till Borgå jobbade han på Mörskoms och Pukkilas bibliotek.

Anne sköter kommunikationsärenden, vilket passar henne perfekt eftersom hon tidigare jobbade som informatör i mediebranschen. Barn- och ungdomsbiblioteksarbetet står Annes hjärta speciellt nära.

Leila ser till att vi kan sända en del av kurserna via nätet till dem som inte kan komma till kursplatsen. Leila har arbetserfarenhet både från allmänna och högskolebibliotek.

Dataskyddsbeskrivningarna

För att sköta det regionala utvecklingsuppdraget registrerar Borgå stadsbibliotek personinformation då vi tar emot anmälningar till utbildningar och sköter informationsgången inom olika grupper och nätverk samt för KEHU-nyhetsbrevet.

Dataskyddsbeskrivning_Anmalningar_till_utbildningar_AKE_Porvoo (pdf)
Dataskyddsbeskrivning_bibliotekscheferna_i_Nyland_AKE_Porvoo (pdf)
Dataskyddsbeskrivning_Grupper_och_natverk_AKE_Porvoo (pdf)
Dataskyddsbeskrivning_nyhetsbrev_AKE_Porvoo (pdf)