AKE-Elina presenterar sig

AKE-Elina presenterar sig

Jag är Elina Karioja, färsk AKE-informatiker från Borgå. Jag har jobbat på Borgå stadsbibliotek med varierande arbetsuppgifter i snart sex års tid. Jag har jobbat med musikbiblioteksarbete, skött fjärrlån, ordnat evenemang, underrättat och informerat, handlett kunder och personal i digitala ärenden, förnyat bibliotekets nätsidor samt varit aktiv i bibliotekets sociala medier. Innan jag kom till Borgå jobbade jag på Rovaniemi stadsbibliotek med bland annat hemservice, så jag har också erfarenhet av seniorarbete. Jag hann testa på att jobba som AKE-informatiker tidigare i ett halvt års tid och gillade att prova på nya verksamhetssätt, utveckla de biblioteksanställdas kunnande samt sprida kunskap.

Jag har också funderat mycket på bibliotekets allt starkare roll i det digitala samhället och den digitala klyftan mellan olika användargrupper som redan kan ses. Biblioteket fungerar i fortsättningen allt mera som en mötesplats för olika aktörer och utvecklas i takt med samhället. Det är fint att få vara med i denna förändring och hjälpa biblioteken att utveckla sin verksamhet. 

Mina ansvarsområden i AKE-arbetet är bibliotekspersonalens skattekista Liboppi samt andra kurser i anknytning till digitalt kunnande. Jag ska också hålla i trådarna för nätverket för bibliotekstjänster för äldre inom Nyland. Dessutom har jag lovat sköta AKE-Borgås kanaler i sociala medier. Kom också du med och diskutera i KEHU-gruppen på Facebook och hjälp till att få liv i vårt Instagramkonto @kehuuusimaa. Mig hittar man också på Facebook på mitt jobbkonto Elina Karioja Alueellinen Kehittämistehtävä. Skicka en vänförfrågan och tipsa om intressanta bibbarelaterade grejer. 

Jag är sällan onödigt allvarlig och försöker ha glimten i ögat också på jobbet. Mina närmaste arbetskamrater Tiina och Jan måste alltså tåla mitt dåliga sinne för humor även så här i distanstider. Skål på det framtida samarbetet och biblioteket!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.