AKE Borgås utbildningar flyttas och sänds på distans i vår

Kuvassa on kalenteri ja mustekynä.

AKE Borgås utbildningar flyttas och sänds på distans i vår

Koronavirusepidemin ändrar på vårens utbildnings- och mötesplaner.

Erätauko-utbildningen i mars flyttas till den 3 juni. Utbildningen hålls i Helsingfors (platsen ännu öppen). Bibliotekschefsmötet hålls som planerat den 27 mars kl. 9.30–12.30 men på distans på adressen https://kirjasto.adobeconnect.com/porvoo.

Litteraturutbildningens tidsepoksdag (17.4) och genredag (7.5) hålls som webbinarier. Finlands biblioteksförenings Faktiopäivä flyttas från april till hösten. Datumet meddelas senare.

Delaktighetsakademin flyttas från april till november (5.11). Utbildningsorten för Delaktighetsakademin är ännu öppen.

Nylands biblioteks sommardag flyttas framåt en vecka från den 27 maj till torsdagen den 4 juni. Sommardagen ordnas i Borgå.

Vi uppdaterar informationen i vår utbildningskalender på adressen https://uudenmaankirjastot.fi/events/ och i Biblioteksbranschens fortbildningskalender på biblioteken.fi. Vi informerar om ändringar också i KEHU-gruppen på Facebook.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.