Puhe-Judo 1: Haastavien asiakastilanteiden hallinta vuorovaikutuksen keinoin -koulutus 10.1.2019

Yleisiä kirjastoja käyttää laaja-alainen kirjo ihmisiä eri yhteiskuntaluokista, eikä haastavilta asiakastilanteilta, joiden yhdistävä tekijä on asiakkaan tunnetilan kuohunta, voi välttyä. Tällaisista tilanteista valtaosa saadaan hallintaan oikeanlaisella vuorovaikutuksella ja asenteella, sekä rauhoittamalla tilanne tai vastapuoli omalla viestinnällä, empatialla, sanavalinnoilla sekä kuuntelun eri tekniikoilla.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti osallistujien haastavien asiakaspalvelu- ja viestintätilanteiden hallintaa.

Koulutus antaa osallistuville muun muassa:

  • tilanne- ja menetelmäsidonnaisia viestintätaitoja, jotka vaikuttavat ongelmanratkaisutaitoihin haastavissa ja uhkaavissa viestintä- ja palvelutilanteissa
  • käytännönläheisiä viestinnällisiä työkaluja vaikeiden asiakastilanteiden varalle
  • selkeän kuvan tilanteista, jotka ovat ratkaistavissa vuorovaikutuksella, sekä tilanteista, joissa viestinnän keinoin ei voida tilannetta enää rauhoittaa

 

Kouluttajana toimii Tero Ålander Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:stä. Mielenrauha koulutuspalvelut Oy on haastavien vuorovaikutus- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut koulutus- ja konsultointiyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1998.

Aika

10.1.2019 klo 9-16

Paikka

Keskustakirjasto Oodi, monitoimisali, Helsinki

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Osallistujille tehdään ennakkokysely koulutukseen liittyvistä toiveista viikolla 51 (17.-21.12.).

Koulutus järjestetään yhteistyössä seudullisen Helmet-koulutusryhmän ja alueellista kehittämistehtävää hoitavan Porvoon kaupunginkirjaston kanssa.

No Comments

Post A Comment