Ohjaus ja opastus työn keskiöön – pedagogisen kirjastotyön koulutusohjelma uusmaalaisille

Yleisten kirjastojen tehtävänkuva on uudistuneen lain myötä muutoksessa. Siinä korostuu entistä enemmän ohjaaminen, opastaminen ja elinikäisen oppimisen tukeminen. Tämä edellyttää henkilökunnalta uudenlaista osaamista.

Koulutuksen sisältö

Espoon kaupunginkirjasto järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa pedagogisen kirjastotyön koulutusohjelman, joka on suunnattu uusmaalaisten kuntien yleisten kirjastojen aikuisväestön parissa kirjastotyötä tekeville henkilöille.  Koulutusohjelma kestää vuoden 2019, ja sen myötä tutuiksi tulevat niin pedagogiseen työotteeseen liittyvät käsitteet kuin myös toimivat käytännöt eri puolilta Suomea. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. tietoyhteiskuntataitojen opastaminen, sisältöjen avaaminen, aikuisten lukutaidon ja -harrastuksen tukeminen, mediakasvatus ja informaatiolukutaidon edistäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien opastettavien huomioiminen.

Koulutusohjelma on osallistujille maksuton, ja se muodostuu kahdeksasta lähikoulutuspäivästä sekä omaan työhön liittyvistä kehittämistehtävistä, joiden myötä syntyvä osaaminen viedään arkeen ja saadaan laajemminkin työyhteisön käyttöön. Lähikoulutuspäivät pidetään pääosin pääkaupunkiseudulla. Koulutusohjelman suorittamisesta annetaan todistus.

Koulutusohjelmaan osallistuminen edellyttää sitä, että osallistujalla on mahdollisuus sekä osallistua lähikoulutuspäiviin että myös käyttää työaikaa kehittämistehtäviin. Kehittämistehtäviin on hyvä varata vähintään 0,5 työpäivää kutakin koulutuskuukautta kohden.

Ensimmäinen lähikoulutuspäivä pidetään helmikuussa 2019 ja viimeinen marras-joulukuussa.

Hakeminen koulutukseen

Hakuaika koulutukseen on päättynyt. Valinnasta ilmoitetaan joulukuun alkupuolella.

 

Koulutusohjelma on osa Ohjaus & opastus työn keskiöön –uusmalaisen kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen -hankkeen toimintaa. Hankkeen rahoittajana on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeessa järjestetään myös yksittäisiä teemaan liittyviä täsmäkoulutuspäiviä, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Näihin koulutuspäiviin kuuluu myös yksi ruotsinkielinen koulutuspäivä.

Lisätiedot: suunnittelija Jaakko Tiinanen (043-8254847), jaakko.tiinanen@espoo.fi

No Comments

Post A Comment