Koulutukset

Mistä aiheesta haluaisit täydennyskoulutusta? Voit ehdottaa koulutuksen aihetta, luennoitsijaa tai antaa vaikka vinkin muualla kohtaamastasi mielenkiintoisesta koulutuksesta!

Yleisten kirjastojen tehtävänkuva on uudistuneen lain myötä muutoksessa. Siinä korostuu entistä enemmän ohjaaminen, opastaminen ja elinikäisen oppimisen tukeminen. Tämä edellyttää henkilökunnalta uudenlaista osaamista. Koulutuksen sisältö Espoon kaupunginkirjasto järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa pedagogisen kirjastotyön koulutusohjelman, joka on suunnattu uusmaalaisten kuntien yleisten kirjastojen aikuisväestön parissa kirjastotyötä tekeville henkilöille.  Koulutusohjelma...

Yleisiä kirjastoja käyttää laaja-alainen kirjo ihmisiä eri yhteiskuntaluokista, eikä haastavilta asiakastilanteilta, joiden yhdistävä tekijä on asiakkaan tunnetilan kuohunta, voi välttyä. Tällaisista tilanteista valtaosa saadaan hallintaan oikeanlaisella vuorovaikutuksella ja asenteella, sekä rauhoittamalla tilanne tai vastapuoli omalla viestinnällä, empatialla, sanavalinnoilla sekä kuuntelun eri tekniikoilla. Koulutuksen tavoitteena on kehittää...