Koulutukset

Koulutuspäivässä tutkitaan, miten palvelumuotoilun avulla voidaan yhdessä asiakkaiden kanssa kehittää kirjaston palveluja. Päivän tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä asiakaslähtöisestä ajattelusta ja palvelumuotoilun menetelmistä. Koulutus sopii niin perustietoja hakeville kuin asiaan jo enemmän perehtyneille. Päivän ohjaajina toimivat palvelumuotoiluopiskelijat Merja Tiittanen ja Tiina Rajala. Tiinalla on pitkä kokemus käytännön kirjastotyöstä ja Merjalla laaja tuntemus siitä, mitä Suomen...

Isabel Nygård-Anturaniemi ja Christian Nelson tiedekirjasto Tritoniasta Vaasassa tulevat Ake-Porvoon kutsusta Helsinkiin pitämään koulutuspäivän kuvailustandardi RDA:sta (Resource Description and Access). Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osanottajien ymmärrystä RDA:n taustalla olevista ajatuksista ja siitä miten se vaikuttaa suomalaiseen kuvailukäytäntöön. Koulutus on ruotsinkielinen. Lisätietoja ruotsiksi ja ilmoittautuminen: https://uudenmaankirjastot.fi/sv/fran-katalogisering-till-beskrivning-med-rda-27-5/...

Kirjastoilla on nykyään monia uusia keinoja olla ihmisten tukena arjessa ja tuoda sisältöjä, sisältöä ja merkitystä elämään. Ihmiset myös lähestyvät kirjastoa uudenlaisin ja vaihtelevin tarpein. Kirjaston käyttäjien tarpeita ymmärtämällä ja kirjastolaisten asiantuntijuutta hyödyntämällä luodaan paras kirjastokokemus kaikille. Ammattiylpeys ja työn mielekkyys ovat hyvän asiakaskokemuksen tärkeitä...