Archive

Koulutuskalenteri

Ladataan Tapahtumat

Menneet Tapahtumat

Tapahtumat Etsi aja Näkymät navigointi

marraskuu 2021

Alla är välkomna till biblioteket? – webbinarium om bemötande

9.11.2021 klo 12.3015.30

Vad är bemötande på bibliotek och hur bemöter man olika personer och grupper på ett gott sätt? Vilka faktorer inverkar på bemötandet och hur besökaren upplever biblioteket? Samarbetsgruppen Åkes webbinarium inleds av Karin Sundström, som skrivit rapporten Bemötande på bibliotek och arbetar som utvecklingsledare på…

Lue lisää »

Uutta kaunoa ja tietoa meiltä ja maailmalta

10.11.2021 klo 13.0016.00
Teams

Tervetuloa kuulemaan kirjallisuuskouluttaja Marika Helovuon uudet vinkit! Iltapäivän mittaisessa koulutuksessa käydään läpi niin koti- kuin ulkomaista kauno- ja tietokirjallisuutta. Uutuuksien lisäksi kattaukseen sisältyy pari vanhempaa tärppiä. Tilaisuus järjestetään etänä Teamsissä. Osallistujamäärä on rajattu 25 henkeen. Etusijalla ovat kirjastolaiset yleisistä kirjastoista Uudellamaalla. Ilmoittaudu Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään…

Lue lisää »

Verraton vertaisryhmämentorointi II

15.11.2021 klo 12.3015.30
Teams

Keväällä toteutettu vertaisryhmämentorointipilotti oli menestys. Vertaisryhmässä etsitään yhdessä ratkaisuja työn haasteisiin ja opitaan samalla uutta, kun jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Verraton vertaisryhmämentorointi II -webinaarissa jatkamme perehtymistä vertaisryhmämentorointiin. Mitä vertaisryhmämentorointi on? Mitä hyötyä siitä on? Entä miten vertaisryhmämentorointiryhmää voisi vetää? Webinaarissa saamme paitsi vastauksia näihin…

Lue lisää »

Eläköön kansanvalta! Etäkahvit osallisuuden kehittämisen teemalla

16.11.2021 klo 13.0014.30
Teams

Toiset etäkahvit syksyn 2021 kolmiosaisesta Eläköön kansanvalta! -kokonaisuudesta. Kokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Lahden kaupunginkirjasto ja Porvoon kaupunginkirjasto. Jatkamme keskustelua AVI:n järjestämän Osallisuuden kehittäminen ‑webinaarin teemasta. Strategia-asiantuntija Olli Toivonen ja vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saari kertovat, miten Lahden kaupungilla on hyödynnetty Erätauko-menetelmää mm. strategiatyössä ja osallisuuden kehittämisessä. Kirjastonhoitaja Jenni Muhonen Tapulikaupungin kirjastosta kertoo, millaisia…

Lue lisää »

Sarjispäivä – Minne matka, sarjakuva? Mediakasvatus ja kokoelmat

17.11.2021 klo 9.0014.15
Teams

Koulutuspäivän aiheina ovat sarjakuvien kokoelmatyö, sarjakuvapedagogiikka ja vinkkaus. Keskiössä ovat aikuisten kokoelmat. Päivän lopuksi porvoolainen sarjakuvataiteilija Emmi Valve kertoo työstään. Tapahtuma järjestetään etänä Teamsin välityksellä. Kenelle? Koulutus sopii kaikille yleisessä kirjastossa työskenteleville johdatukseksi sarjakuvaan kirjastossa. Koulutus on Porvoon kaupunginkirjaston alueellisen kehittämistehtävän ensisijassa Uudenmaan yleisten kirjastojen…

Lue lisää »

Millainen? Työttömän kirjasto

18.11.2021 klo 12.3015.30

AKE Porvoo käynnistää tänä syksynä webinaarisarjan, missä kirjastoa tarkastellaan erilaisten käyttäjien ja potentiaalisten käyttäjien näkökulmasta. Yhteisenä nimittäjänä on, että kirjastoa yritetään katsoa sellaisen käyttäjän näkökulmasta, jonka elämäntilanne eroaa useimpien kirjastolaisten ja ehkä kuvittelemamme tyypillisen asiakkaan elämäntilanteesta. Tarkoituksena on herättää pohtimaan niitä normeja, jonka pohjalta kirjaston…

Lue lisää »

Åldersvänligare bibliotek – Inspirationsförmiddag för bibliotekspersonal

19.11.2021 klo 9.0011.30

Ett allmänt bibliotek ska vara tillgängligt för alla. I takt med att befolkningen blir äldre behövs åldersvänliga lösningar inom både kultur- och andra samhällsområden, också biblioteken. Men hur gör man? Var börjar man?  Välkommen med på en digital inspirationsförmiddag fredag 19.11 kl. 9-11.30.  Programmet rymmer praktiska exempel från tre bibliotek som närmar sig frågan från olika håll (Nykarleby, Kyrkslätt…

Lue lisää »

Eläköön kansanvalta! Etäkahvit kansalaisvaikuttamisen teemalla

30.11.2021 klo 13.0014.30
Teams

Kolmannet etäkahvit syksyn 2021 kolmiosaisesta Eläköön kansanvalta! -kokonaisuudesta. Kokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Lahden kaupunginkirjasto ja Porvoon kaupunginkirjasto. Jatkamme keskustelua AVI:n järjestämän Kansalaisvaikuttaminen-webinaarin teemasta. Joel Lindqvist kertoo Elokapina-liikkeen synnystä ja sen käyttämistä kansalaisvaikuttamisen menetelmistä. Kirjastonhoitajat Ville Sirkiä ja  Maija Tapio kertovat Turun kaupunginkirjaston toteuttamasta Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeesta. Näitä…

Lue lisää »

joulukuu 2021

Uudenmaan kirjastopäivä 2021

2.12.2021 klo 9.3015.30

Uudenmaan kirjastopäivä - Uudenmaan kirjastokous kokous järjestetään tänä vuonna jälleen lähitapahtumana Pasilan kirjastossa Helsingissä. Tervetuloa tapaamaan kollegoita ja kuulemaan hyviä ja informativiisia alustuksia. Vieraina mm. kirjailija Sirpa kähkönen ja KT, erityispedagogi Erja Sandberg. Erja on  vahvuusperusteisen tukemisesen asiantuntija ja puhuu meille lasten ja nuorten kohtaamisesta. …

Lue lisää »

Nylands biblioteksdag

2.12.2021 klo 9.3015.30

Nylands biblioteksdag – Nylands biblioteksmöte ordnas i år av AKE Borgå på plats i Helsingfors, Böle bibliotek. Välkommen med och träffa kolleger och lyssna på intressanta  och informativa presentationer. Som gäster har vi bland annat författaren Sirpa Kähkönen samt KT, specialpedagog Erja Sandberg som berättar…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat