Uudenmaan kirjastonjohtajat ja esimiehet. Vaativat esimiestilanteet kriisiaikana. Nylands bibliotekschefer och förmän. Krävande situationer i förmansarbete under kristid Teams 16.11.

Koulutuskalenteri

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Uudenmaan kirjastonjohtajat ja esimiehet. Vaativat esimiestilanteet kriisiaikana. Nylands bibliotekschefer och förmän. Krävande situationer i förmansarbete under kristid Teams 16.11.

16.11.2020 klo 9.0012.00

Uudenmaan kunnat kirjastokimpan mukaan omissa väreissään

Syksyn Uudenmaan kirjastonjohtajien ja esimiesten virtuaalitapaamisessa 16.11 on tilaisuus keskustella korona-ajan kokemuksista ja opeista sekä ajankohtaisesta tilanteesta.  Miten kirjastoissa toimitaan,  jotta kirjastopalveluiden saatavuus turvataan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta tinkimättä? Mitä esimiehen kannattaa huomioida viestinnässään, varsinkin kun se usein tapahtuu digitaalisia välineitä hyödyntäen? Asiantuntijavieraana on tietokirjailija ja valmentaja Lilly Korpiola, jolla on vankka kokemus virtuaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kouluttamisesta eri organisaatioille.

Höstens Nylands bibliotekschefers och förmäns virtualträff 16.11. erbjuder en möjlighet att diskutera om corona-tidens erfarenheter och lärdomar och det aktuella läget. Med hurdana åtgärder säkerställer biblioteken bibliotekstjänsternas tillgänglighet samt kundernas och personalens säkerhet? Vad borde en förman ta i beaktande i sin kommunikation, speciellt när det ofta sker via digitala medel? Som gäst har vi författaren och coachen Lilly Korpiola , som har en lång erfarenhet av att utbilda i virtuell växelverkan och kommunikation i olika organisationer.

Kenelle? För Vem?

Tilaisuus on osa Porvoon kaupunginkirjaston Uudenmaan yleisille kirjastoille toteutettamaa alueellista kehittämistehtävää. Osallistumisesta hyötyvät erityisesti näiden kirjastojen kirjastonjohtajat ja esimiestehtävissä työskentelevät.

Tillställningen är en del av Borgå stadsbiblioteks regionlaa utvecklingsuppdrag  inom Nyland. Deltagandet kan rekommenderas speciellt för bibliotekschefer och förmän

Ohjelma Program

9.00-9.15. Sananen alueellisesta kehittämistehtävästä. Några ord om det regionala utvecklingsuppdraget

9.15-9.45 Kuulumiset kirjastoista lyhyesti. Hälsningar från biblioteken kortfattat

9.45-10.20 Kevään kokemukset ja varautuminen kirjastoissa. Miten turvaamme kirjastopalveluiden saatavuuden turvallisesti? Malin Hollmén, Porvoon kaupunginkirjasto alustaa. Vårens erfarenheter och beredskap på bibliotek. Hur försäkrar vi bibliotekstjänsternas tillgänglighet på ett tryygt sätt. Malin Hollmén, Borgå satdsbibliotek inleder

10.20-10.30 Tauko Paus

10.30-12.00 Vaativat esimiestilanteet kriisiaikana. Lilly Korpiolan alustus n. 45 min jonka jälkeen aikaa keskustelulle

Voit lähettää Lillylle etukäteen kysymyksiä osoitteeseen jan.nystrom@porvoo.fi

Ilmoittautuminen Anmälning

Ilmoittautumislinkki/Anmälningslänk

Ilmoittaudu viimeistään 13.11.. Linkki tapahtumaan lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Anmälningar senat 13.11. Länken till tillställningen skickas åt de anmälda efter anmälningstidens slut

Tiedot

Päivämäärä:
16.11.2020
Aika:
9.00–12.00

Tapahtumapaikka

Teams