Minna Huotilaisen Aivot ja työ verkkokoulutus

Koulutuskalenteri

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Minna Huotilaisen Aivot ja työ verkkokoulutus

15.2.2023 klo 08:0017:00

AKE Porvoo on hankkinut Uudenmaan yleisten kirjastojen henkilökunnan käyttöön Aivot ja työ verkkokoulutuksen .Verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä. Kouluttajana toimii aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Ihmisaivoilta vaaditaan entistä enemmän monimutkaista ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua, oppimista, vuorovaikutusta ja empatiaa. Aivot ovat yhä suuremmassa paineessa.

Usein unohtuu, että aivotkin kaipaavat hoitoa ja lepoa, eikä niitä voi loputtomiin venyttää. Tästä verkkokoulutuksesta saat tukea siihen, miten itse voit vaikuttaa aivojesi hyvinvointiin työelämässä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa uusinta tutkimustietoa ja käytännön välineitä aivojen hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen huomioimiseen työelämän paineessa.

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksessa opit:

  • huomioimaan aivojen hyvinvoinnin kannalta keskeisimpiä asioita työelämässä
  • käytännön vinkkejä aivojen hyvinvoinnin ylläpitämiseen
  • kehittämään omaa työtä ja työkäytäntöjä aivojen hyvinvointi huomioiden

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille aivojen hyvinvoinnista kiinnostuneille-

Ilmoittautuminen ja kurssin suorittaminen

Itsenäisesti suoritettavaan verkkokoulutukseen on 25 osallistujapaikkaa Uudenmaan yleisten kirjastojen henkilökunnalle. Koulutukseen ilmoittautumiseen on kolme määräpäivää, joihin mennessä ilmoittautuneet ilmoitetaan edelleen koulutuksen järjestäjälle ja he saavat tarvittavat tunnukset koulutuksen aloittamiseen. Kurssille kirjautumisen jälkeen kurssinn suorittamiseen on on aikaa kaksi kuukautta.

Ilmoittautumisen määräpäivät:

  • Ke 15.2.
  • Ti 28.2.
  • Ke 15.3.
  • Pe 31.3.

Ilmoittaudu tästä linkistä määräpäiviin  mennessä

Lisätietoa koulutuksen sisällöistä

Teemat

I TEEMA: Etätyö 
Etätyö on aivoille sekä lahja että taakka. Ensimmäisessä osiossa käsittelemme etätyötä. Miten se vaikuttaa aivojemme hyvinvointiin sekä positiivisesti että negatiivisesti. Millaista unelmien hybridityö voisi olla? Toteutuuko se omassa organisaatiossasi?

II TEEMA: Palautumisosaaminen 
Toinen teema käsittelee sitä, millaista on hyvä palautuminen ja mistä elementeistä se koostuu. Miten voin turvata hyvän palautumisen? Pääset myös suunnittelemaan omaa palautumistasi.

III TEEMA: Taukokulttuuri
Työn tauottaminen liittyy vahvasti palautumiseen. Millainen taukokulttuuri työpaikallasi on? Kuka siitä päättää? Miten työpaikkasi taukokulttuuria voisi kehittää? Miten tauot vaikuttavat työskentelyyn ja mielialaan? 

IV TEEMA: U-käyrä
Osiossa käydään läpi, mikä on U-käyrä. Mitä ovat fysiologiset tilat ja kannattaako niiden mittaaminen? Miten U-käyrää voi hyödyntää arjessa ja työssä? Miten se toimii?

V TEEMA: Selektiivinen tunnollisuus
Teemassa pohditaan selektiivistä tunnollisuutta – mitä se itseasiassa on ja mitä tehdä, kun pelkkä itseohjautuvuus ei enää riitä. Osiossa pohditaan myös, miten tietää, mikä on oikeasti tärkeää.

VI TEEMA: Resilienssi
Mitä resilienssillä tarkoitetaan? Miten yksilön ja työyhteisön resilienssi tai sen puute näkyy työssä ja mitkä asiat resilienssiin vaikuttavat? Miten työtä tehdään resilientillä tavalla?

VII TEEMA: Iän tuoma diversiteetti
Osiossa perehdytään muun muassa siihen, miten organisaatio voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla eri-ikäisten työntekijöiden tuomaa osaamista, mitä riskejä voi olla organisaatiossa, jossa ei ole diversiteettiä, ja miten huomioida esimerkiksi ikääntyvät työntekijät työssä.

VIII TEEMA: Musiikin kognitiiviset vaikutukset
Osiossa opit millaisia vaikutuksia musiikilla, sen kuuntelulla ja harrastamisella on ihmisen kognitiiviseen toimintaan. Miten musiikki voi edesauttaa työn tekemistä ja oppimista ja miten musiikin voi ottaa myös työyhteisön toiminnassa huomioon.

IX TEEMA: Tilan ja liikkumisen vaikutus työhön ja hyvinvointiin
Fyysisellä työskentely-ympäristöllä, työssä liikkumisella ja liikunnalla on merkittävä vaikutus työssä suoriutumiseen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Osiossa käydään läpi näihin osa-alueisiin liittyviä faktoja ja vaikutusmekanismeja ja annetaan vinkkejä näiden osa-alueiden kehittämiseen.

Oheismateriaali

Jokainen osallistuja saa omakseen Minna Huotilaisen ja Katri Saarikiven Aivot työssä -e-kirjan, jota hyödynnetään myös koulutuksen aikana. 

Koulutuksen rakenne

Teema-alueet koostuvat videoista, joissa esitetään aiheen tieto-osio ja siihen liittyviä pohdinta- ja soveltamistehtäviä. Pohdintatehtävissä kerrataan videoiden teemoja. Soveltamistehtävissä sovellat koulutuksen teemoja oman tai laajemmin oman organisaatiosi työn, työtapojen ja aivojen hyvinvoinnin kehittämiseen.

Videoita voidaan katsoa myös yhdessä organisaatiosi henkilöstöryhmän kanssa ja tehdä pohdintatehtävät yhteisesti ryhmässä. Pyydäthän isommalle ryhmälle erillisen tarjouksen: riitta.aho@hyplus.fi 

Koulutuksen suorittaminen kestää kokonaisuudessaan noin kahdeksan tuntia, ja voit suorittaa sen haluamanasi ajankohtana teemoittain pienemmissä osissa.

Kouluttaja

Koulutuksen asiantuntijana toimii palkittu  ja arvostettu professori ja aivotutkija Minna Huotilainen. Huotilainen on kognitiotieteen dosentti ja toiminut vuoden 2018 alusta lähtien Helsingin yliopiston kasvatustieteen professorina. Hänet nimettiin mm. vuoden koulutusvaikuttajaksi 2019. Huotilainen on ollut kirjoittamassa myös seuraavia kirjoja: Tunne aivosi (2017), Aivot työssä (2018), Keskittymiskyvyn elvytysopas (2018), Näin aivot oppivat (2019), Uuden ajan muistikirja (2019) sekä Aivosi tarvitsevat tauon – Taukokulttuurin elvytysopas (2021).

Tiedot

Päivämäärä:
15.2.2023
Aika:
08:00–17:00