Digitaidot

Digitaidot

 

Digiopastus-sivu Kirjastot.fi:ssä > tämä sivu kannattaa lisätä kirjastojen asiakaspalvelukoneiden suosikkilistaukseen

 

Mikä on digituki?

Digituki-termi lanseerattiin ja määriteltiin valiovarainministeriön AUTA-hankkeessa (2018) seuraavasti:

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.

Digituki voi olla:

  • lähitukea
  • etätukea
  • koulutusta

Monissa kirjastoissa autetaan lisäksi asiakkaita erilaisissa tietotekniikkaan ja digitaalisiin tiedonlähteisiin liittyvissä asioissa.

 

Yleisten kirjastojen digihanke 2019–2020

Alueellista kehittämistehtävää hoitaville kirjastoille myönnettiin vuosille 2019–2020 avustus digihankkeeseen, jonka tavoitteena oli:

1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen – digineuvontaosaamisen minimitason määrittely ja minimitason määrittelyn pohjalta toteutettava kirjastohenkilöstön lisäkoulutus
2. AUTA-hankkeen toimintamallin vahvistaminen kirjastoissa: digituen tarjoajien toimintaverkoston tuntemus ja yhteistyön kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti, paikalliset ja alueelliset toimintamuodot ja hankkeet

Hankkeessa ei luotu kirjastoille uutta tehtävää, vaan autettiin kirjaston toimimista digimaailmassa.

Yleisten kirjastojen neuvosto on antanut suosituksen kirjastojen asiakaspalvelussa tarvittavista digitaidoista sekä suosituksen siitä, miten kirjastot osallistuvat AUTA-hankkeen määrittelemän digituen verkoston toimintaan (pöytäkirja 1/2019).

Materiaalia digiopastuksen tueksi:

eOppivan avoimessa ja suositeltavassa koulutuksessa saat vinkkejä ihmisten kohtaamiseen, ohjaamiseen, verkostoitumiseen ja omien taitojen kehittämiseen:

Yle on tuottanut paljon hyödyllisiä aineistoja, joita voi käyttää itseopiskeluun ja digiopastukseen:

Makupalat on koonnut digiopastukseen liittyviä aineistoja:

Kirjastokaistalle koottu digitukeen ja tiedonhakuun liittyviä videotallenteita:

Dikata-hankkeen maksuttomien verkkokoulutusten tallenteita, näihin kannattaa tutustua:

Akepiken Digiajokortti-koulutukset:

Oulun AKE:n itseopiskeluaineistoja:

Digiaiheisia artikkeleita ja opiskelumateriaalia ruotsiksi:

Digituesta muualla: