Author: Jan

[vc_row][vc_column width='1/5][/vc_column]  [vc_column width='3/5'] Kirjastot ovat yksi suurimpia esidigitaalisen ajan oppimisen ja osallisuuden innovaatioita. Varsinkin kirjastoalan ulkopuoliset tarkkailijat käsittävät usein digitalisaation uhaksi kirjastoille. Kirjastot itse kuitenkin ovat alusta asti pyrkineet hyödyntämään digitalisaatiota vipuvoimana oman tehtävänsä suorittamisessa. Jo viime vuosisadalla vakiintuneet atk-pohjainen lainauksenvalvonta ja luettelointi, sekä verkkokirjastot...

Koulutuspäivässä tutkitaan, miten palvelumuotoilun avulla voidaan yhdessä asiakkaiden kanssa kehittää kirjaston palveluja. Päivän tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä asiakaslähtöisestä ajattelusta ja palvelumuotoilun menetelmistä. Koulutus sopii niin perustietoja hakeville kuin asiaan jo enemmän perehtyneille. Päivän ohjaajina toimivat palvelumuotoiluopiskelijat Merja Tiittanen ja Tiina Rajala. Tiinalla on pitkä kokemus käytännön kirjastotyöstä ja Merjalla laaja tuntemus siitä, mitä Suomen...

Isabel Nygård-Anturaniemi ja Christian Nelson tiedekirjasto Tritoniasta Vaasassa tulevat Ake-Porvoon kutsusta Helsinkiin pitämään koulutuspäivän kuvailustandardi RDA:sta (Resource Description and Access). Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osanottajien ymmärrystä RDA:n taustalla olevista ajatuksista ja siitä miten se vaikuttaa suomalaiseen kuvailukäytäntöön. Koulutus on ruotsinkielinen. Lisätietoja ruotsiksi ja ilmoittautuminen: https://uudenmaankirjastot.fi/sv/fran-katalogisering-till-beskrivning-med-rda-27-5/...