Author: Elina Karioja

Digi- ja väestötietovirasto kehittää osaamismerkkejä digitukijoille yhdessä digituen toimijoiden kanssa. Osaamismerkkien avulla digitukijat voivat tunnistaa digituessa tarvittavan osaamisensa. Digitukija voi arvioida verkossa suoritettavien tehtävien avulla omaa osaamistaan mm. digitaitojen, ohjaustaitojen ja digituen eettisen ohjeistuksen osalta ja halutessaan hakea osaamisensa todisteeksi osaamismerkin. Käytettävissä ovat eettisen ohjeistuksen ja...

Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi sisältyy maksuttomaan Ketterä oppija -valmennukseen. Kurssi soveltuu hyvin kirjaston asiakaspalvelussa tarvittavien digitaitojen harjoitteluun, ja sillä voi edetä omaan tahtiin. Kurssin suorituksesta saa digitaalisen osaamismerkin.Digiosaamisen perusteet on SnellmanEDUn ja Dikata-hankkeen sekä digikouluttajien suunnittelema ja rakentama kurssi. Dikata-hanketta rahoitti Opetushallitus. Keto-hanke - SnellmanEDU ...

Makupalat.fi > DigiopastustaKirjastokaistan videotallenteet > Digituki ja tiedonhaku Akepiken Digiajokortti-koulutukset > DigiajokorttiOulun AKE:n itseopiskeluaineistoja > ItseopiskelumateriaalitEnter ry:n aineistot sopivat muillekin kuin senioreille > ENTER ry (entersenior.fi)SeniorSurf > Koulutuksia opastajilleOsaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun (Inpromptu) > Osaamiskirja (pdf) Digiaiheisia artikkeleita ja opiskelumateriaalia (ruotsiksi) > Digiteket.se Digituesta muualla: Osaamisen kehittäminen ja digituki (Kirjastot.fi)SuomidigiDigi-...

Olen toiminut AKE-koordinaattorin sijaisena lokakuusta lähtien. Kun hyppää normikirjastotyöstä AKE-ihmiseksi, saattaa mennä alkuun sormi suuhun. Perusajatus on kuitenkin ollut alusta asti selkeä. AKEn tehtävänä on saada sinut, armon Uudenmaan kirjastolainen, tekemään työsi paremmin. Kehittää osaamista, auttaa verkostoitumaan, tarjota uusia ideoita ja kättä pitempää juuri sinun...

Mikä on kirjaston rooli ilmastotyössä? Ainakin tarkistetun, informatiivisen tiedon jako ja tiedon juurelle pääsyn mahdollistaminen. Hoksauttaminen. Nyt pitäisi lopettaa vanhanaikainen ajattelutapa, ettei kirjasto voi ottaa kantaa. Kyseessä on tieteellisesti todettu kiihtymisvaiheessa (koronatermein) oleva kriisi, joka on koko maapallon asia. On todella huolestuttavaa, jos kirjasto ei...

Lukulux.fi – Lukemattomien aikuisten ohjaamiseen -kurssi on perehdytys (nuorten) aikuisten lukutaidon tukemiseen kirjastossa. Kurssi pohjautuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa yhteistyössä kirjastoammattilaisten kanssa luotuun Lukulux.fi -verkkokäsikirjaan, joka sisältää käytännössä testattuja toimintatapoja sekä runsaasti lisätietoa lukemattomuudesta. Malli lähestyy kohderyhmää uteliaana ja kuunnellen, joten se sopii myös muiden kohderyhmien...

Mitä tapahtui, kun yleläinen, neljä kirjastolaista ja yksi kuvataiteilija heitettiin samaan webinaariin puhumaan? Loikka! LANU-kehittämisen inspiraatiopäivässä 18. helmikuuta tapahtui mahtavia asioita! Opittiin se, että toiminnan kehittäminen ei katso organisaation tai yksikön kokoa. Tavoitteena on kokoluokasta riippumatta oppia toisilta ja tehdä paremmin. Saatiin muistutus siitä, että välillä voi...

AKE Porvoo toteutti Yleisten kirjastojen digihanketta Uudenmaan kirjastojen alueella 2019–2020. Hyppäsin itse mukaan hankkeen viime metreillä loppuvuodesta 2020 olemalla mukana järjestämässä jo aiemmin sovittuja koulutuksia. Vallitsevan pandemiatilanteen takia kaikki koulutukset päädyttiin pitämään etänä Teams-alustalla. Tämä toi mukanaan erinäisiä haasteita, joihin me kaikki etätyötä tekevät olemme...

Pari viikkoa sitten meillä oli mahtava iltapäivä vertaisryhmämentoroinnista. Ai mistä? AKE-hommissa pohditaan koko ajan, millä eri tavoin voitaisiin kirjastolaisten osaamista kehittää. On koulutuksia ja opintomatkoja, on verkostoja, on KEHU-kahveja eri aiheista. Lukupiiriäkin on kokeiltu. Tänä keväänä kokeillaan vertaisryhmämentorointia pilottiryhmässä. Sana vertaisryhmämentorointi oikeastaan kertoo jo kaiken. Kyseessä on...