Nyheter

  • Nytt i sommarens dubbelnummer är att KEHU-kalendern har fått mer plats och är nu lättare att läsa. I augusti bjuder vi på bibliotekscykling och biblioteksbesök, en verkstad för ansvarsfull biblioteksv...

  • Maj månad är fylld med myndighetsanvisningar! Även nyhetsbrevet innehåller länkar till de senaste myndighetsdokumenten. Dessutom ordnar vi en KEHU-kaffepaus för att tolka anvisningarna. Något helt nyt...

  • Aprilmånadens KEHU-nyhetsbrev överflöder med kaffe! Det finns KEHU-kaffestunder samt kaffe med ÅKE. Ur digikursen för bibliotekspersonal bjuder vi ännu på de bästa bitarna. Även undantagsavtalet om up...

Utbildningar

KEHU-nyhetsbrev

  • Nytt i sommarens dubbelnummer är att KEHU-kalendern har fått mer plats och är nu lättare att läsa. I augusti bjuder vi på bibliotekscykling och biblioteksbesök, en verkstad för ansvarsfull biblioteksv

  • Maj månad är fylld med myndighetsanvisningar! Även nyhetsbrevet innehåller länkar till de senaste myndighetsdokumenten. Dessutom ordnar vi en KEHU-kaffepaus för att tolka anvisningarna. Något helt nyt

  • Aprilmånadens KEHU-nyhetsbrev överflöder med kaffe! Det finns KEHU-kaffestunder samt kaffe med ÅKE. Ur digikursen för bibliotekspersonal bjuder vi ännu på de bästa bitarna. Även undantagsavtalet om up

AKEnda-bloggen