Nyheter

  • I nyhetsbrevet i september presenterar vi de nyländska bibliotekens läsutmaning. Därtill får du läsa hur det gick med bibliotekscyklingen i augusti. Och det finns en massa bra utbildningar i höst. Väl...

  • Det nya KEHU-läsåret startar i augusti. I repertoaren finns bl.a. miljömedvetenhet, dialog, visuellt biblioteksrum och delaktighet. Vi har ökat möjligheter att delta i utbildningar på distans. Därtill...

  • Nytt i sommarens dubbelnummer är att KEHU-kalendern har fått mer plats och är nu lättare att läsa. I augusti bjuder vi på bibliotekscykling och biblioteksbesök, en verkstad för ansvarsfull biblioteksv...

Utbildningar

KEHU-nyhetsbrev

  • I nyhetsbrevet i september presenterar vi de nyländska bibliotekens läsutmaning. Därtill får du läsa hur det gick med bibliotekscyklingen i augusti. Och det finns en massa bra utbildningar i höst. Väl

  • Det nya KEHU-läsåret startar i augusti. I repertoaren finns bl.a. miljömedvetenhet, dialog, visuellt biblioteksrum och delaktighet. Vi har ökat möjligheter att delta i utbildningar på distans. Därtill

  • Nytt i sommarens dubbelnummer är att KEHU-kalendern har fått mer plats och är nu lättare att läsa. I augusti bjuder vi på bibliotekscykling och biblioteksbesök, en verkstad för ansvarsfull biblioteksv

AKEnda-bloggen